Udialo sa vo farnosti

Výlet v Banskej Štiavnici 2015

„Aktívny penzista – správny penzista.“ Iste aj to heslo mali na mysli účastníci výletu do Banskej Štiavnice dňa 12. júna tohto roku, ktorého sa s dôchodcami zúčastnil aj náš pán farár Pavol Jurčišin.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Zubrohlava v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Zubrohlave, zorganizovala poznávací zájazd určený pre seniorov i dôchodcov. Zájazdu sa zúčastnili i mladší – juniori, keďže bolo viac voľných miest v autobuse. Najprv sme navštívili kaštieľ v Svätom Antone, potom nasledovala prehliadka Banskoštiavnickej kalvárie a Štôlne Bartolomej v Banskom múzeu v prírode.

Výlet splnil nad mieru naše očakávania, keď sme mohli spojiť príjemné s užitočným, že sme v deň sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho moli byť i účastníkmi svätej omše v pekne opravenom kostolíku na spomínanej Kalvárii. Sv. omša bola spojená s odprosujúcou pobožnosťou určenou na ten deň a v jej závere bolo požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Hneď po skončení sv. omše a pobožnosti sme si vykonali ešte jednu pobožnosť, a to krížovú cestu pri všetkých kaplnkách. Akcie sa zúčastnilo 35 našich občanov a ďakujeme vdp. farárovi Pavlovi Jurčišinovi, že prijal pozvanie, a tak táto akcia okrem poznávacieho zámeru mohla nadobudnúť i hlbší duchovný rozmer.
Verím, že aj napriek značnej horúčave bol to jeden vydarený výlet, ktorý každého niečím obohatil a na čo sa nedá zabudnúť. Niekoľko pripojených fotografií k článku nech vám pripomenie a oživí i krásne miesta, na ktorých sme mali možnosť nejaký čas pobudnúť.

Ľudmila Mokošáková, predseda MO JDS