Vybudovanie parkoviska s oddychovou zónou

Reštaurovanie nástenných malieb

Organ – reštaurovanie

Reštaurovanie prícestného kríža