19.12.2017 Výzva na verejné obstarávanie

1.2.2020 Výzva na predkladanie ponúk „Informačné tabule a roll-up“

2.3.2020 Výzva na predkladanie ponúk „Vytvorenie podstránky“

18.3.2020 Výzvy na obnovu organa, reštaurovanie malieb a reštaurovanie kamenného kríža

29.9.2020 Výzva na predkladanie ponúk Vestník č. 203/2020 – 29.09.2020 Oznámenie 33356 – WYS (REŠTAUROVANIE MALIEB, ORGANU A KRÍŽA – Zubrohlava)

1.12.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky „Úprava priestranstva pri farskom kostole sv. Petra a Pavla v Zubrohlave“

19.2.2021 Výzva na predkladanie ponúk „Brožúra o reštaurovanej národnej kultúrnej pamiatke Farský kostol sv. Petra a Pavla v Zubrohlave“

1.3.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky „Lešenie pre farský kostol sv. Petra a Pavla Zubrohlava“

20.4.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky „Výkon činnosti stavebného dozoru“

25.4.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky „Preklady zo slovenčiny do poľštiny a naopak“

2.8.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky „Reštaurovanie kamenného kríža“

19.10.2021 Výzva na predkladanie ponúk pre projekt Interreg Tlmočenie z poľštiny

19.10.2021 Výzva na predkladanie ponúk pre projekt Interreg Preprava z Lipnice W. do Zubrohlavy a späť

19.10.2021 Výzva na predkladanie ponúk pre projekt Interreg Strava pre účastníkov reštaurátorských workshopov

2.11.2021 Výzva (opakovaná) na predkladanie ponúk pre projekt Interreg Preprava z Lipnice W. do Zubrohlavy a späť

9.5.2022 Výzva na predkladanie ponúk „Plagáty na propagáciu podujatí“

12.5.2022 Výzva na predkladanie ponúk preprava „Preprava z Poľska na Slovensko a späť počas dvoch podujatí

18.5.2022 Výzva na predkladanie ponúk „Výroba reklamného informačného spotu o projekte Interreg“

19.5.2022 Výzva na predkladanie ponúk Strava, pitný režim a občerstvenie počas dvoch podujatí