Farská pastoračná rada (FPR) 9.12.2018:

Predseda PRF:
p.farár Pavol Jurčišin

Zvolení členovia FPR:
Martin Šturek st.
Jozef Václav ml.
Katarína Hušlová
Margita Banasová
Ján Daňa
Dominik Šturek

Menovaní členovia FPR:
Erika Graňáková
Ľubica Jagnešáková
Igor Palider ml.