Farská pastoračná rada (FPR) 9.12.2018:

Predseda PRF:
p.farár Pavol Jurčišin

Menovaní členovia PRF:
P