Spevokol Ichthys pôsobí v našej Farnosti sv. Petra a Pavla apoštolov v Zubrohlave už viac ako 30 rokov s obmenami niektorých jej členov. Vznikol ešte za pôsobenia vdp. Jozefa Tavela niekedy v roku 1986. Súčasný názov ICHTHYS dostal v roku 1997.  Ichthys z gréčtiny znamená ryba a používali ho starí kresťania počas prenasledovania. Mali to ako kryptogram znamenajúci začiatočné písmena slov vyznania viery: Iesous Christos, Theou Yos, Soter (Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ).  Spevokol sa zameriava hlavne na gospelové piesne od známych skupín a na nácvik nápevov niektorých omšových častí v slovenskom, ale i v latinskom jazyku. Spevokol vedie Gabriela Teleláková, na klávesoch veľa šikovných speváčok a spevákov doprevádza Daniela Nezníková, na gitare Martin Šturek, na basovej gitare Ján Daňa.
Pôsobenie spevokolu je hlavne počas veľkých sviatkov, ako je Veľká noc, Vianoce, sviatky Zoslania Ducha Svätého, Krista Kráľa, či odpustová slávnosť patrónov chrámu. Ale okrem toho sú to aj iné príležitosti, ako pobožnosť Krížovej cesty, ktorú každoročne sprevádzame pôstnymi piesňami. Doprevádzame spevom aj sobáše členov spevokolu alebo ich rodinných príslušníkov. Každé 4 roky je v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania, ktorú tiež hudobne obohacujeme. Taktiež sme účinkovali pri svätých omšiach, kedy sme si pripomenuli životné a aj kňazské jubileum nášho duchovného otca Pavla Jurčišina a tiež výročie narodenia rodáka zo Zubrohlavy Jána Gustiniho, nitrianskeho biskupa, slávnosti, ktorej predsedal terajší nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, za účasti mnohých kňazov a tiež emeritného biskupa Spišskej diecézy Mons. Andreja Imricha. Môžeme ešte spomenúť, že v minulosti spevokol navštívil aj Detský domov v Ružomberku s mikulášskym programom a podieľal sa tiež na rôznych akadémiách, napr. k sv.Cyrilovi a Metodovi. Členovia Ichthysu vo farnosti pomáhajú okrem spevu aj pri iných aktivitách, duchovných ale aj pracovných.
Pre členov spevokolu a ich partnerov už niekoľko rokov počas letných dovoleniek organizujeme pobyt na chate s poznávaním niektorých regiónov Slovenska. V roku 2013 a 2014 to bol Gemer, kde sme poznávací pobyt spojili aj s koncertami vážnej hudby od svetových autorov v Revúcej, Muránskej Dlhej Lúke a v Jelšave. V ďalších rokoch to boli Kysuce, Zamagurie, Banská Štiavnica a Pruské so svojím okolím. V Banskej Štiavnici bola s nami aj sestrička Savia, ktorá od nás odchádzala na nové pôsobisko a náš spevokol obohacovala svojím krásnym hlasom. Tieto pobyty sú vždy spojené s turistikou…Kráľova hoľa, Slovenský raj, Súľovské skaly, Manínska tiesňava a pod.s poznávaním pútnických…Skalné sanktuárium Butkov, Živčáková, Litmanová, Skalka pri Trenčíne a pod., historických, sakrálnych, ale aj iných zaujímavých miest. Sú veľmi obľúbené aj preto, lebo vždy sú vopred dôkladne pripravené, sú sprevádzané pohodou, dobrou náladou, spevom, modlitbami, ale aj každodenným slávením svätých omší naším duchovným otcom. Takéto spoločné akcie sú pre náš spevokol veľkým obohatením, lebo v kruhu priateľov môžeme nabrať veľa síl do ďalších dní, uprostred krásnej prírody oslavovať nášho Stvoriteľa a ďakovať mu za všetky Jeho dobrodenia.