Slávenie verejných bohoslužieb dočasne pozastavené!

Od 1.1.2021 do odvolania z nariadenia vlády z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sú bohoslužby znovu pozastavené.

Zúčastnite sa svätých omší prostredníctvom online prenosov z nášho farského kostola
(odkaz na vysielanie nájdete v spodnej časti stránky v sekcii Náš youtube)

Najbližší prenos: 3. Veľkonočná nedeľa 18.4.2021 10:00

„…môj dom sa bude nazývať domom modlitby…“ ( Iz 56,7)

Drahí farníci,
ak chcete poslať milodar na podporu farnosti, môžete tak spraviť zaslaním ľubovoľnej sumy na farský účet:

SK84 0900 0000 0000 5417 9587
Do poznámky pre príjemcu uveďte: milodar pre farnosť.

Milodar pre Farnosť môžete poslať aj prostredníctvom tohto QR kódu. Je potrebné otvoriť vašu bankovú aplikáciu, naskenovať QR kód a zadať výšku milodaru.

Ďakujeme za vašu podporu farnosti.

Pán Boh zaplať.

„…môj dom sa bude nazývať domom modlitby…“ ( Iz 56,7)

Sväté omše v nedeľu

Sväté omše v nedeľu
8:00
10:00

Sväté omše cez týždeň

Sväté omše cez týždeň
Pon, Uto, Štvr, Pia 18:00
Str, Sob 7:00

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia
30 minút pred svätou omšou
okrem nedele

Poklona pred Sviatosťou oltárnou

Poklona pred Sviatosťou oltárnou
celodenná 25.4., 10.6., 22.12.
každý 1.piatok po svätej omši

FARSKÉ OZNAMY

UDIALO SA VO FARNOSTI

NOVINKY A POZVÁNKY

Kontaktný formulár