„… môj dom sa bude nazývať domom modlitby …“ ( Iz 56,7)

Drahí farníci,
ak chcete poslať milodar na podporu farnosti, môžete tak spraviť zaslaním ľubovoľnej sumy na farský účet:

SK84 0900 0000 0000 5417 9587
Do poznámky pre príjemcu uveďte: milodar pre farnosť.

Milodar pre Farnosť môžete poslať aj prostredníctvom tohto QR kódu. Je potrebné otvoriť vašu bankovú aplikáciu, naskenovať QR kód a zadať výšku milodaru.

Ďakujeme za vašu podporu farnosti.

Pán Boh zaplať.

Sväté omše v nedeľu
8:00
10:00

Sväté omše cez týždeň
Pon, Uto, Štvr 18:00, Pia 17:00
Str, Sob 7:00

Sviatosť zmierenia
30 minút pred svätou omšou
okrem nedele

Poklona pred Sviatosťou oltárnou
celodenná 25.4., 10.6., 22.12.
každý 1.piatok po svätej omši

FARSKÉ OZNAMY

UDIALO SA VO FARNOSTI

NOVINKY A POZVÁNKY

PRÍHOVORY A PASTIERSKÉ LISTY

NÁŠ YOUTUBE

Kontaktný formulár