Hospodárska rada farnosti (HRF):
(voľby 28.1.-4.2.2024, vyhlásené v oznamoch 11.2.2024)

Predseda HRF:
p.farár Pavol Jurčišin

Zvolení členovia HRF:
Ondrej Čiernik
Marek Graňák
Vladimír Kekelák
Gabriela Teleláková
Martin Šturek ml.
Jozef Václav st.

Menovaní členovia HRF:
Igor Palider
Peter Stoklasa
Lukáš Remeš