Hospodárska rada farnosti (HRF)od 9.12.2018:

Predseda HRF:
p.farár Pavol Jurčišin

Zvolení členovia HRF:
Martin Šturek ml.
Marek Graňák
Ondrej Čiernik
Stanislav Šimurda ml.
Gabriela Teleláková
Igor Palider st.

Menovaní členovia HRF:
Peter Stoklasa
Pavol Bugeľ
Vladimír Kekelák