Mládežnický spevokol funguje vo farnosti už dlhšie obdobie v rôznych podobách a s pravidelnou výmenou svojich členov. Mládežníci sú veľkou pomocou vo farnosti, spríjemňujú svojou hudbou a spevom niektoré sväté omše cez týždeň, sobášne sväté omše, pomáhajú pri detských svätých omšiach, pripravujú Jasličkovú pobožnosť a tiež rôzne adorácie, napr.pred vyloženou Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Aktívne sa tiež zúčastňujú a pripravujú krížovú cestu. Významne tiež pomáhajú pri príprave a organizácií detí na Slávnosť prvého svätého prijímania.