Kongregácia školských sestier de Notre Dame bola založená v Čechách pátrom Gabrielom Schneidrom v roku 1853 ako samostatná vetva rovnomennej rehoľnej rodiny svätého Petra Fouriera a blahoslavenej Alexie Le Clerc. Už samotný názov poukazuje na jej činnosť, predovšetkým na výchovu a vyučovanie. Prijíma tiež úlohy charitatívne, sociálne a misijné, podľa potrieb Cirkvi, doby a zemí. Snahou Kongregácie je vidieť potreby ľudí, najmä mládeže, ich ťažkosti a problémy. Životom modlitby a svojou činnosťou v prostredí, do ktorého sestry stavia Božia vôľa, svedčí o sile evanjelia a má účasť na poslaní Cirkvi.

Školské sestry de Notre Dame prišli do farnosti Zubrohlava filiálky v Kline v roku 1990. Na súčasné pôsobisko v Zubrohlave prišli v roku 1997. Sestry pôsobia v katechéze na základných školách v Kline, Zubrohlave a Bobrove. Viac informácií nájdete na stránkach rehole.

http://www.sestrynd.stranka.info/

http://www.nodam.sk/wp/category/zubrohlava/