Názov projektu: Ochrana dedičstva pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava

Partneri projektu: PARAFIA ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY W LIPNICY WIELKIEJ a RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ ZUBROHLAVA

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0171/17

Obdobie realizácie projektu: 1.8.2019 – 30.9.2022

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 210 427,10€  z toho ERDF 1 028 862,96€

Oprávnené výdavky Farnosť Zubrohlava:  371 210,53€ z toho ERDF 315 528,95€ a ŠR SR 37 121,05€

Aktivity:

Reštaurovanie nástenných malieb v kostole sv. Petra a Pavla

Reštaurovanie organ s polychromovanou drevorezbou

Reštaurovanie prícestného barokového kríža

Vybudovanie parkoviska a oddychovej zóny pri kostole sv. Petra a Pavla

Workshop pre reštaurátorov

Prezentácia a posvätenie reštaurovaného organu a kríža

Otvorenie výstavy obnovených nástenných malieb organovým koncertom

Vydanie publikácie o reštaurovanej národnej kultúrnej pamiatke kostola sv. Petra a sv. Pavla