Udialo sa vo farnosti

Náš historický organ súťažil o pamiatku roka

 „Medzi elementárne znalosti kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti patrí reflexia vlastných dejín a vzťah ku svojmu kultúrnemu dedičstvu, pričom nezastupiteľné miesto v tomto vzťahu majú kultúrne pamiatky. Jednotlivcov, komunity a inštitúcie, ktorí dokázali dobrú vôľu, úsilie, vytrvalosť a vynachádzavosť pri obnove a reštaurovaní národných kultúrnych pamiatok, si kladie za cieľ oceniť a prezentovať súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka.“ (Rastislav Šenkirik, odborný tajomník súťaže). V roku 2024 bolo vyhlasovateľom 17.ročníka súťaže znovu Ministerstvo kultúry SR, generálnym partnerom a organizátorom Nadácia SPP, partnerom SPP, a.s. a mediálnym partnerom RTVS.

Úsilie našej farnosti pri obnove NKP Farský kostol svätých Petra a Pavla v Zubrohlave si všimli aj organizátori súťaže a po odporučení pracovníčky  Pamiatkového úradu Jany Pieckovej, sme sa do súťaže rozhodli prihlásiť reštaurovaný organ. Súťaž bola vyhlásená  2. novembra 2023. Prihláseniu predchádzalo príprava dokumentov, ktoré bolo potrebné priložiť k elektronickej prihláške a poslať do 31. januára 2024.[1] Dokumenty museli obsahovať najmä zámer, návrh aj dokumentáciu k reštaurovaniu organa, doklady o vlastníctve, doklad z registra NKP, napísaný príbeh obnovy, fotodokumentáciu organa a záznamy z propagácie reštaurovania. Po prihlásení v termíne do 15. apríla posudzovala prihlášky odborná komisia, či jednotliví prihlásení spĺňajú podmienky súťaže. Náš organ sa dostal medzi 32 súťažiacich pamiatok. O súťažných pamiatkach z Oravy- organe zo Zubrohlavy a Oravskom hrade informovali aj regionálne noviny SME My Orava. O organe napísali aj: „Nevykurovaný kostol ukrýval klenot. Súčasťou rekonštrukcie za 371-tisíc eur bolo zreštaurovanie historickej organovej skrine z roku 1805, pochádza z organárskej dielne Pažických. Počas obnovy museli reštaurátori odstrániť predchádzajúce zásahy a až šesť vrstiev rôznych náterov.“ [2]

Jednou z cien bolo aj hlasovanie verejnosti v čase 13. marca – 2. apríla. Hlasovalo sa cez internet a hlas bolo potrebné potvrdiť v maile aj so zadaním kódu, ktorý prišiel na SMS. Umožnené hlasovať bolo jedenkrát denne za jednu pamiatku. V hlasovaní verejnosti zvíťazila pamiatka Kúria Andrássyovcov v Gombaseku s 20 422 hlasmi náš organ skončil na 11.mieste s 1 752 hlasmi. O ďalších cenách rozhodovala odborná porota a boli vyhlásené 2. mája vo vysielaní verejnoprávnej RTVS na 2.programe. Všetky pamiatky, aj náš organ, boli v relácii predstavené. Po vyhlásení výsledkov boli redaktori RTVS natočiť reportáž o organe, ktorá by mala byť odvysielaná v budúcnosti na RTVS 2.

Víťazi súťaže:

Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky: VÁRDOMB – STARÝ VODOJEM V BERNOLÁKOVE
Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky: KAŠTIEĽ VO VODERADOCH
Fénix- Kultúrna pamiatka roka – za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky: ORGAN V KOSTOLE SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA VO VAĎOVCIACH

Náš organ síce nezískal žiadnu cenu, ale úspešné reštaurovanie bolo prezentované vo viacerých médiách, cez hlasovanie aj na internete najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Po vyhodnotení súťaže vyšla aj špeciálna príloha denníka Pravda s názvom „FÉNIX-Kultúrna pamiatka roka 17.ročník súťaže“[3], ktorá informovala o výsledkoch súťaže, ale aj o všetkých ostatných pamiatkach.

[1] FÉNIX – KULTÚRNA PAMIATKA ROKA. Informácie o súťaži. b.m. 2.6.2024. Dostupné na: <https://www.kpr-fenix.sk>

[2] MIKULÁŠOVÁ, Saša. Organ a hrad z Oravy kandidujú na pamiatku roka. b.m. 2.6.2024. Dostupné na: <https://myorava.sme.sk/c/23295588/organ-a-hrad-z-oravy-kandiduju-na-pamiatku-roka.html>

[3] ŠENKIRIK, Rastislav. FÉNIX-Kultúrna pamiatka roka 17.ročník súťaže. Príloha k: PRAVDA. 7.5.2024, č. XXXIV/88. ISSN 1335-4051.

Marek Graňák (text a fotografie)