Udialo sa vo farnosti

Vianoce 2023

Vianoce sú najkrajšie kresťanské sviatky v roku. Veriaci sa na ne začali pripravovať v adventnom období. Konali sa ranné rorátne sväté omše. Pre žiakov základnej školy boli v stredy pripravené po svätej omši aj raňajky v škole. V týždni pred Vianocami pripravili pracovníci obecného úradu stromčeky, veľká jedličku pri oltári priviezli od obchodu na hlavnej križovatke. V sobotu 23.decembra veriaci kostol vyupratovali, umiestnili betlehem a vyzdobili stromčeky.

Štedrý deň bol netradičný, keď napadol sneh, ktorý však na druhý deň zmizol a ráno sa slávila 4.adventná nedeľa. Pred polnočnou svätou omšou vystúpili betlehemci, žiaci základnej školy (Nikolas Kupčík, Andrej Zemančík ml., Matej Galčík, Tobias Tropp a Tatiana Václavová. Na betlehemstvo z oblasti Hontu ich pripravila Margita Banasová. Samotné slávenie svätých omší v polnoci aj ráno na Božie narodenie sa nieslo v duchu prijatia malého Ježiška do našich sŕdc, ako upozornil v kázni pán farár Pavol Jurčišin. Pripomínal, aby sme prijali lásku, ktorú priniesol na svet a rozdávali sme ju medzi svojich blížnych. Srdečnosť a radosť bolo cítiť aj zo spevu veriacich vo vianočných piesňach. Aj Tichú noc pri zhasnutých svetlách zaspievali ľudia viac srdečne ako potichu. Svätú omšu na Božie narodenie 25.decembra o 10:00hod spestril vianočnými piesňami aj spevokol Ichthys. Pán farár poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o krásne a radostné slávenie Vianoc v našom chráme.

Jasličková pobožnosť 25.decembra o 14:00hod. ukázala detskú radosť z vianočných sviatkov. Deti pripravila v škole ich učiteľka Daniela Čierniková a predviedli scény, ktoré upriamili pozornosť nielen narodenie Ježiška, ale aj na problémy nášho života, ktoré by sme mali cez láskavosť zmeniť. Anjelici pripravovali darčeky, archaniel Gabriel sa snažil, aby bolo všetko na Vianoce pripravené. Scénky poukazovali na to, ako my ľudia máme zatrvrdnuté srdcia pre prácu, deti sú neposlušné a neúctivé k rodičom. „Vianoce sú najmä o láske, nie o peniazoch.“ Anjelici nakoniec všetkým pomohli ľuďom šíriť lásku a dobrotu uzmieriť ich a uvedomiť si podstatné veci. „Nie je to len o tom zájsť na polnočnú omšu, ale láska sa dá šíriť všade. Doma, v práci, v škole, či v autobuse. Skrátka všade.“ To je posolstvo narodeného Ježiška. Jasličková pobožnosť bola popretkávaná aj radostným spevom a tancom detí. S ozvučením pomohli Ján Daňa a Martin Šturek ml.

Vo vianočnej oktáve, po vianočných sviatkoch, po dedine bola „koľada“, tradičné požehnanie príbytkov. Pán farár s pomocníkmi každý deň po jednotlivých uliciach navštevoval rodiny, ktoré ho prijali na požehnanie svojich domov. Na dverách sa po požehnaní vynímal tradíciou upravený nápis 20*G+M+B+24 (Traja králi Gašpar, Melichar, Baltazár), ktorý v skutočnosti v pôvodnom význame znamená C+M+B = Christus Mansionem Benedicat, Kristus žehnaj tomuto domu.

Foto: Erika a Marek Graňákoví