Príhovory a pastierske listy

Slovo k letným prázdninám

Letné prázdninové mesiace sú na dosah ruky. Máme z toho dobrý pocit. Dovolenka ako čas odpočinku má svoje opodstatnenie aj vo Svätom písme. Vo Svätom písme sa môžeme dočítať: „Takto boli ukončené nebo a zem, a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.“ /Gn 2, 1-3/ Pán Boh si doprial odpočinok, istotne tento odpočinok bude prospešný aj nám ľuďom. Dovolenka nám poskytuje čas na regeneráciu nových fyzických, psychických, resp. duchovných síl. Podobne o odpočinku je zmienka aj v Novom zákone: „Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ /Mk 6, 30-31/ Sám Pán Ježiš učil svojich učeníkov odpočinku, čo bolo prirodzené po vykonanej práci. Lebo po odpočinku vie človek lepšie a s nadšením pracovať. Odpočinkom si zároveň chráni svoje zdravie.
Veriaci však nemajú zabúdať popri dovolenke na svoje náboženské povinnosti, ktoré majú aj tam konať. Na dovolenku si treba popri inom do zbalených vecí pribaliť napr. modlitebnú knižku, Sväté písmo, resp. inú náboženskú literatúru. Aj takto sa môže stať naša dovolenka prospešná. Neraz sa sťažujeme, že nemáme čas na modlitbu, na čítanie Sv. písma, dovolenka nám tak umožňuje viac času i na duchovné dobrá. Pamätajme, že formovanie nášho života k dobrému je oveľa lepšie konané v tichu ako v hlučnom svete. Je na mieste, že nemôžeme žiť odtrhnutí od sveta, a preto žime v ňom, ale pre svoje zušľachtenie radi a čím častejšie vyhľadávajme tieto oázy ticha a miesta samoty.
Letné mesiace nám síce poskytujú vhodný čas na odpočinok, ale nezabúdajme i na pravidelnú modlitbu, ktorá môže tiež prispieť k načerpaniu nových fyzických i duševných síl. Na dovolenke, ak sa nachádzame i mimo nášho domova, nezabúdajme na sv. omšu v kostole. Takto nám jedno s druhým pomôže viac si uvedomiť svoju ľudskú dôstojnosť, prehĺbiť duchovnosť, spoznať nových ľudí a lepšie seba, stále chváliac Boha. Ešte pred dovolenkou je dobré sa za ňu pomodliť, aby sme ju prežili s duchovným a telesným úžitkom. Koľkí ľudia idúc na dovolenku sa nevyhnú stresu či iným komplikáciám!? Ako iné životné okolnosti zverujeme do rúk dobrotivého Boha, zverme pod Božiu ochranu aj čas strávený na dovolenke. Zo srdca Vám prajem a vyprosujem príjemné prežitie dovolenkových dní, nech ich Pán požehná. Prežite opravdivú radosť, očakávaný oddych, pokoj a načerpanie nových síl.
Pavol Jurčišin, duchovný otec