Udialo sa vo farnosti

Slávnosť svätého Mikuláša 2017

Dňa 6.12.2017 sme slávili spomienku na sv. Mikuláša, ktorá je prvou predzvesťou blížiacich sa vianočných sviatkov. Biskup sv. Mikuláš každý rok už tradične prichádza k deťom a rozdáva im balíčky so sladkosťami. Inak tomu nebolo ani 6. decembra, keď v ranných hodinách zavítal aj so svojím nebeským sprievodom do nášho Kostola sv. Petra a Pavla apoštolov v Zubrohlave. Stalo sa tak na konci sv. omše, keď zástupcom jednotlivých tried Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave odovzdal balíčky so sladkosťami. Deti mu ale najskôr zarecitovali básne, zaspievali pekné piesne, alebo sa pomodlili nejakú modlitbu. Niektorí zástupcovia tried boli aj zaskočení, keď im sv. Mikuláš položil otázku a nevedeli na ňu pohotovo odpovedať. Deti sa po prevzatí balíčkov so sv. Mikulášom i jeho anjelským sprievodom rozlúčili slovami vďaky, tiež viacerými piesňami a vyprevadili ho na ďalšie cesty. Sľúbili mu, že sa pousilujú byť lepšími, a poprosili ho, aby prišiel o rok zas. On im povedal, že rád príde, ak budú poslúchať a robiť dobro. Sv. Mikuláš svojim príchodom priniesol mnohým radosť a navodil duchovnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov, na ktoré sa potrebujeme všetci náležite pripraviť.

členovia Pastoračnej rady