Udialo sa vo farnosti

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie za Kýčerou 2022

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie spojená s poďakovaním za úrodu sa v tomto roku konala 18.9.2022 tradične pri kaplnke za Kýčerou. Aj napriek tomu, že počasie nebolo veľmi priaznivé, pútnikov z našej farnosti aj hostí z Čeladnej (CZ) a Makowa Podhalańskieho (PL) to neodradilo, aby prišli ďakovať a prosiť Pannu Máriu. Úcta k Panne Márii v Zubrohlave má dlhú tradíciu. Nápis na tabuli v interiéri kaplnky Sedembolestnej Panny Márie za Kýčerou uvádza rok 1792. Hovorí o roku, v ktorom sa začala história uctievania Panny Márie v našej dedine. V budúcnosti vám predstavíme v článku aj celú históriu tejto mariánskej úcty za Kýčerou.

Svätej omši predchádzal tradičný sprievod, keď farníci v ľudovom dobovom oblečení priniesli pred oltár plody našich polí, sadov a záhrad a tiež chlieb a koláče z dopestovaného obilia a dožinkový veniec. Takto si pripomíname namáhavú prácu našich rúk a vyjadrujem vďaku Pánu Bohu, za to, čo sme z Jeho dobroty a štedrosti dostali.

Samotnú slávnostnú svätú omšu celebroval o. Róbert Slotka, administrátor v Oravskej Polhore s našim pánom farárom Pavlom Jurčišinom. Najdôležitejšie omšové časti- Bohoslužbu slova, počas ktorej k nám Boh hovorí prostredníctvom Biblie a Bohoslužbu Eucharistie, v ktorej sa Ježiš celý ponúka vo svojom tele a krvi- doplnil o. Róbert Slotka príznačnými slovami v homílii. Vyzdvihol dlho udržiavanú úctu k Sedembolestnej Panne Márii na tomto mieste a vrátil sa k jedinečnej návšteve pápeža Františka na Slovensku v minulom roku a pripomenul v skratke odkaz pápeža pri stretnutí s pútnikmi v Šaštíne. Citujem o.Róberta: „Svätý Otec predstavil Pannu Máriu ako vzor viery, ona je cestou, ktorá nás vedie do srdca jej Syna. Pápež taktiež zdôraznil tri vlastnosti viery Panny Márie: cesta, proroctvo a súcit. Panna Mária sa vydáva na nové cesty, je otvorená pre nové výzvy. Pre náš národ je vzorom, pretože neustále hľadá Pána. Ďalšou vlastnosťou viery Panny Márie je proroctvo. Ona ohlasuje Božie konanie v dejinách slovom a životom. Preto je Panna Mária pre náš národ vzorom, aby sa naša viera stávala znamením – ukazovať krásu evanjelia, viesť dialóg, zjavovať bratský život, šíriť vôňu prijatia a solidárnosti, chrániť život. Poslednou charakteristikou viery Panny Márie je súcit, pre jej materinskú starostlivosť o Syna a spoločenstvo Cirkvi. Preto je Panna Mária pre náš národ vzorom v postoji vcítiť sa a pobáda nás solidárnosti s núdznymi.“ Úctu k Sedembolestnej Panne Márii v Cirkvi šírila v 13. st. rehoľa servítov (Služobníci Panny Márie). V roku 1814 pápež Pius VII. určil slávenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie pre celú Cirkev. Na Slovensku úcta k Sedembolestnej začína od polovice 16. st. Centrom úcty k Sedembolestnej sa stal šaštínsky chrám, ktorý bol postavený v druhej polovici 18. st.

Na záver svätej omše pán farár Pavol Jurčišin poďakoval všetkým organizátorom, starostovi, pracovníkom obecnému úradu, hasičom, súboru Plátenník, hosťom a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh celého podujatia. A po svätej omši sa všetci spoločne stretli pri občerstvení a programe.