Udialo sa vo farnosti

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie a poďakovanie za úrodu 2017

Každý rok 15.9. si na celom Slovensku uctievame Sedembolestnú Pannu Máriu ako svoju národnú Patrónku. V iných častiach sveta je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. Toto číslo sedem v biblickom význame znamená plnosť. Božia Matka Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí a jej život bol poznačený mnohými bolestnými udalosťami. Tento sviatok sa zvykne na viacerých miestach prenášať a sláviť aj v nedeľu. Tak to robíme aj v našej farnosti Zubrohlava, čo je už tradíciou, že vždy v nedeľu po slávnosti 15.9., sa slávi sv. omša zo sviatku Sedembolestnej Panny Márie pri kaplnke Za Kyčerou, lebo kaplnka je jej zasvätená.
Pri tejto príležitosti sa koná aj poďakovanie za úrodu. Aj tento rok bolo všetko podľa plánu zorganizované a pripravené až na počasie, ktoré v nedeľu 17.9.2017 bolo dosť daždivé a chladné. Avšak i napriek tomu sa slávnosť konala, pretože oltár bol už umiestnený pod novovybudovaným dreveným prístreškom, ktorý dal zhotoviť Pavol Bugeľ, starosta obce. Je zhotovený z dreva, ktoré bolo ako sponzorský dar poskytnuté spoločenstvom podielnikov Urbariátu obce Zubrohlava. Tunajší podnikateľ Anton Kurjak aj jeho pracovníci z firmy sa zasa v plnej miere podieľali na montážnych prácach dreveného prístreška. Za to im patrí veľká vďaka i všetkým zainteresovaným ľuďom, ktorí sa pričinili o vznik dreveného prístreška. Na tomto mieste odteraz i napriek nepriaznivému počasiu sa bude môcť sláviť sv. omša a po nej uskutočniť posedenie pri guláši v počúvaní ľudovej hudby. Pozvaným kňazom a hlavným celebrantom sv. omše bol vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD., ktorý je odborným asistentom morálnej teológie na TF KU – TI v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule. Sv. omšu spolu s ním slúžil aj náš pán farár Pavol Jurčišin, ktorý poďakoval a požehnal tohtoročnú úrodu. Nastal čas jesene, čas kedy sa všetci tešíme a pripomíname si namáhavú prácu našich rúk, ktorá bola vynaložená od skorej jari až doposiaľ. Je to navonok preukázaná naša radosť a vďačnosť Pánu Bohu za plody zeme v podobe rôzneho ovocia a zeleniny, ktoré sme z Božej dobroty a štedrosti dostali. A preto už po niekoľkýkrát je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie spojená s poďakovaním za úrodu. K tejto príležitosti boli v košíkoch pred oltár prinesené viaceré plody z našich polí, sadov a záhrad. Pri oltári sa nachádzali i upečené koláče a chleby z dopestovaného obilia. Všetko doniesli so sebou členovia folklórneho súboru Plátenník, pričom bol nimi odovzdaný aj dožinkový veniec. V závere sv. omše sa pán farár Pavol Jurčišin poďakoval všetkým organizátorom, sponzorom, spevokolu Plátenník, hosťom z neďalekej Lipnice Wielkej v Poľsku, a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh celého podujatia.

členovia Pastoračnej rady farnosti