Udialo sa vo farnosti

Slávnosť Prvého svätého prijímania 2014

Slávnosť Prvého svätého prijímania je v každej farnosti sviatkom, je veľkým dňom pre prvoprijímajúce deti, ich rodiny a celú farnosť. Na tento deň je krásne vyzdobený kostol,rodičia sa snažia čo najkrajšie obliecť svoje dieťa. Najdôležitejšie je však to, že peknému zovňajšku predchádza čisté vnútro dieťaťa, rodičov, krstných rodičov, iných príbuzných, či veriacich, ktorí pristúpia ku sviatosti zmierenia a duchovne sa pripravia na túto slávnosť. Pri príležitosti Prvého sv. prijímania niektoré deti dostávajú aj darčeky, na ktoré sa veľmi tešia. Avšak tým najväčším darom pre nich, ale aj pre nás, je Ježiš, ktorý sa prišiel za nás obetovať a odpúšťať nám naše viny. To sa v obidvoch sviatostiach, akými sú sviatosť zmierenia a Eucharistia naplno uskutočňuje. Tento krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, bol pre 30 prvoprijímajúcich deti v Zubrohlave 4. máj 2014.
Pán farár Pavol Jurčišin sa v homílii prihovoril prvoprijímajúcicm deťom v priblížení Ježiša Krista ako Dobrého Pastiera. Vysvetľoval im jeho vlastnosti, dobrotu a starostlivosť o nás ľudí. Podotkol, že týmto dňom sa pre nich nič nekončí, ale naopak, začína sa intenzívnejší život s Pánom Ježišom, ktorého ony budú môcť prijímať v Eucharistii a tým prežívať jeho milosť a lásku. Povzbudil ich k tomu, aby často prijímali Ježiša v Eucharistii, pristupovali ku sviatosti zmierenia vždy, keď budú potrebovať odpustenie hriechov a v tejto snahe vytrvali po celý život.
Prvoprijímajúce deti v závere sv. omše vyjadrili svoju vďaku rodičom tým, že im zaspievali pieseň a potom im každý podaroval gerberu a medovník, čím chceli vyjadriť úctu a vďaku za svoj život i za vynaloženú obetavosť, lásku, starostlivosť a výchovu.
Úprimne sa poďakovali aj pánovi farárovi, ktorý ich pripravoval celý rok na tento veľký deň nielen počas hodín náboženskej výchovy formou školskej katechézy, ale i na sv. omšiach za účasti detí prostredníctvom farskej katechézy. Deti sa poďakovali aj pani organistke Katke Hušlovej a mne, ktoré sme ich pripravovali po stránke hudobnej, aby túto slávnosť mali dôstojnú a krásnu.

sr.Sávia

Pri tejto príležitosti sme sa opýtali detí, aké mali dojmy zo slávnostného dňa, keď prvýkrát prijali Ježiša prítomného v Eucharistii.
Položili sme im preto niekoľko otázok. Tu sú ich odpovede:
Čo bolo pre teba najkrajšie na slávnosti Prvého sv. prijímania?
Bolo, že som prijala Pána Ježiša do svojho srdca. – Klaudia
To, že som prijal prvýkrát Ježiša Krista do svojho srdca a že pritom boli moji rodičia. – Marek
Prijatie hostie. – Mária
Prijatie Pána Ježiša. – Sofia
Ako si prežil tento deň so svojou rodinou?
Prišli sme domov, naobedovali sme sa a potom rozprávali. – Alžbeta
Mali sme spoločný obed, dostal som darčeky a tešil som sa s rodinou. – René
Všetci sme sa naobedovali, oddychovali, fotili a rozprávali. – Anton
Čo si pocítil vo svojom srdci, keď si prijal Ježiša v Eucharistii?
Pocítila som lásku Pána Ježiša. On je taký dobrý. – Soňa
Že som mohol cítiť požehnanie a radosť. – Filip
Bol som šťastný a vo svojom srdci som cítil pokoj. – Dušan
Mala som vo svojom srdci veľkú radosť. – Dominika
Cítila som milosť Pána Ježiša. – Natália
Požehnanie. – Peter P.
Aký darček si dostal od svojej rodiny?
Dostala som bicykel, knihy a čokoládu. – Daniela
Dostal som počítač, auto na hranie, peniaze, sošku a deku. – Tomáš
Dostala som šaty, retiazku a peniaze. – Simona
Dostal som hodinky, peniaze a čokoládu. – Peter V.
Chcel by si mať ešte raz Prvé sv. prijímanie?
Áno, lebo sa mi páčilo. – Martin
Áno, chcem mať stokrát. – Ema
Áno, chcel by som to zažiť ešte raz. – Juraj
Budeš teraz častejšie chodiť do kostola a prijímať Ježiša v Eucharistii?
Áno, lebo mám Ježiša rád. – Ľuboš
Áno, lebo túžim po Pánu Ježišovi. – Michaela
Áno, každý deň, lebo chodím aj miništrovať. Na sv. omše chodím aj ráno. – Adam
Áno, keď budem v kostole chcem pri každej sv. omši prijímať Pána Ježiša. – Adela
Dostal si kartičku – Mojich deväť prvých piatkov. Chceš ich vykonať spôsobom, že súvisle za sebou počas deviatich mesiacov v prvopiatkovom týždni pristúpiš ku sviatosti zmierenia a na prvý piatok budeš prijímať Ježiša v Eucharistii?
Áno, lebo Ježiš mi dá všetko, čo potrebujem pre život. – Kristián
Áno, chcem si ich vykonať. – Lucia
Áno, budem sa snažiť. – Ján
Áno, budem chodiť na spoveď a na sv. prijímanie. – Sebastián