Udialo sa vo farnosti

Pútnické miesto Ludzmierz

Nedeľné popoludnie 14. októbra 2012 si členovia Duchovnej rodiny pátra Gabriela s ďalšími obyvateľmi Zubrohlavy i Klina, miestnym pánom farárom a sestrami spríjemnili návštevou poľského pútnického miesta Ludzmierz. V bazilike Panny Márie slávili sv. omšu a po nej sa pomodlili posvätný ruženec v ružencovej záhrade. Spoločne obdivovali krásu i duchovnú atmosféru tohto miesta modlitby. Uctili si bl. Jána Pavla II. litániami pri jeho soche a prešli Bránou viery s predsavzatím odovzdávať svoju vieru. Táto malá púť spolupracovníkov zanechala vo všetkých veľmi príjemné dojmy.