Udialo sa vo farnosti

Púť v Roku milosrdenstva 2016 v Krakowe

Čas sa zastaviť nedá. Nie je možné ho ani vrátiť späť. Čo však určite možné je, prežiť ho čo najkrajšie. Presne tento zámer sme mali pri príprave poznávacieho zájazdu spojeného s púťou, ktorý organizovala Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Zubrohlave, v spolupráci s miestnou farnosťou Zubrohlava. Celé sa to odohralo dňa 4. júna 2016 (prvá júnová sobota), kedy sa nás stretlo 102 pútnikov, aby sme vyrazili na cestu do susedného Poľska. Akcia to bola skutočne výnimočná a aj vydarená. Stretli sa na nej totiž až tri generácie účastníkov. Našli sa tu dokonca celé rodiny – matka s dcérou a nechýbala ani vnučka, či dedko s vnukmi a ich otcom. V tento deň sa dva autobusy účastníkov zájazdu vydali na cestu najprv do poľskej Wieliczky a potom do kráľovského mesta Krakow.
Už o 8,40 hod. sme navštívili soľnú baňu vo Wieliczke. Táto soľná baňa sa nachádza blízko mesta Wieliczka na juhu Poľska neďaleko Krakowa. Baňa patrí medzi najstaršie na svete, ťažba prebiehala od 13. storočia až do roku 2007. Dole do bane sa vchádza schodmi, je ich cez 800, hore z bane sa vychádza výťahom. Niektorí z nás ich zdolávali po prvýkrát, iní tu už boli, ale všetci mali čo pozerať a obdivovať. My sme si vybrali tzv. pútnickú trasu, ktorú posvätil Jeho Eminencia kardinál Stanislaw Dziwisz, arcibiskup krakovský, lebo táto trasa je kratšia oproti turistickej. V podzemí sme videli viaceré sochy, galérie a kaplnky, ktoré vysekali baníci zo soľnej skaly. Tu viera dáva silu na každom kroku. Obdivovali sme nádherné sochy v kaplnke zasvätenej sv. Antonovi alebo súsošie v priestore pri sv. Kinge. Kaplnky sú zariadené oltármi, kazateľnicou, vytesaná je tam aj Posledná večera od Leonarda da Vinciho, alebo socha pápeža Jána Pavla II., či krištáľové ozdoby v lustroch vyrobené zo soľnej skaly. Boli sme ešte v ďalších dvoch kaplnkách, najprv sv. Jána a tiež v najnovšej kaplnke zasvätenej sv. Jánovi Pavlovi II., ktorý bol viackrát počas svojho života v soľnej bani. V soľnej bani sme si mohli kúpiť aj chutné jedlo v podzemnej reštaurácii a nejaké suveníry s náboženskou tematikou.
V popoludňajších hodinách sme sa autobusmi presunuli do Krakowa, kde o 15,00 hod. sa konala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Modlitbou sme sa pripojili k pútnikom z iných farností, ktorí túto priestorovo veľkú baziliku zaplnili na sedenie do posledného miesta. Po spoločnej modlitbe sme sa presunuli do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa nachádza na prízemí a je určená pre Slovákov. V kaplnke bola o 15,30 hod. sv. omša, ktorú celebroval náš pán farár Pavol Jurčišin. Po sv. omši sme vyšli pred baziliku o poschodie vyššie a prešli Bránou milosrdenstva k získaniu úplných odpustkov pri splnení obvyklých podmienok. Tam sme sa aj spoločne odfotili.
Pred modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a sv. omšou sme mali ešte voľný čas, ktorý každý využil súkromne, napr. išiel do kláštorného kostola Božieho milosrdenstva, kde v bočnom oltári sú uložené ostatky sv. Faustíny, ktorej sa zjavil Milosrdný Spasiteľ. Niektorí prešli na protiľahlú stranu – oproti Baziliky Božieho milosrdenstva, aby si pozreli novopostavené Centrum sv. Jána Pavla II.. Tam mohli vidieť kostol postavený v tvare kruhu zakončený kupolou, zasvätený sv. Jánovi Pavlovi II., na ktorého stenách sú mozaiky znázorňujúce rôzne biblické udalosti. Hneď vedľa kostola je múzeum. V ňom je umiestnené množstvo predmetov a osobných vecí, napr. oblečenie a vecné dary, ktoré pápež dostal od rôznych predstaviteľov cirkvi alebo štátnikov. Iní účastníci si dali námahu a boli na vyhliadkovej veži, ktorá tvorí súčasť Sanktuária Božieho milosrdenstva. Tá ich odmenila nádherným výhľadom na celý priľahlý areál ako aj mesto Krakow.
Podvečer sme sa všetci, poniektorí trocha i unavení, ale na duchu obohatení mnohými kultúrnymi a duchovnými zážitkami, vrátili domov. Okrem iného, vďaka Pánu Bohu i za priaznivé počasie a lúčmi slnka zaliaty celý deň, na ktorý budeme dlho len v dobrom spomínať.
Ďakujeme našim sponzorom, ich zástupcom: Obecnému úradu v Zubrohlave, Základnej škole s materskou školou v Zubrohlave a Urbariátu obce Zubrohlava za poskytnutý finančný príspevok.

Ľudmila Mokošáková, predsedníčka ZO JD v Zubrohlave