Udialo sa vo farnosti

Púť do Nitry v Roku viery a v Roku sv. Cyrila a Metoda

V dňoch 7. – 8. júna 2013 sa dvadsať našich farníkov zúčastnilo púte do Nitry. Cestovali sme malým autobusom a púť zorganizovala naša farnosť v spolupráci s Duchovnou rodinou pátra Gabriela, ktorá je pod patronátom Školských sestier Notre Dame v Zubrohlave. Najprv sme prišli do Beckova, kde sa nachádza jeden z rehoľných domov školských sestier. V kaplnke sme sa zúčastnili sv. omše, ktorú slúžil náš pán farár Pavol Jurčišin a páter Bohuslav Jozef Šprlák, OPraem., vykonávajúci duchovnú službu pre rehoľné sestry. Po sv. omši sme pokračovali v ceste do Piešťan, aby sme sa ubytovali v prízemnom dome, ktorého kapacita je okolo 20 lôžok a spravuje ho Občianske združenie NODAM pri našej reholi. Ráno bol ďalší smer našej cesty do Nitry, kde sme najprv navštívili kňazský seminár. Po prehliadke kňazského seminára sme sa zúčastnili sv. omše v Katedrále sv. Emeráma.
Na sv. omši sa k našej skupine pridala ešte jedna skupina pútnikov zo Spišskej diecézy vedená kňazo vdp. Vladimírom Sanigom. Oni sa vydali na oveľa dlhšiu púť v Roku viery a v Roku sv. Cyrila a Metoda po stopách solúnskych bratov až do mesta Solún v Grécku. Poprosili sme ich, aby tam na nás mysleli v modlitbách. Na našej púti sme aj my mysleli na všetkých veriacich zubrohlavskej farnosti. V katedrále pán farár slúžil sv. omšu za všetkých veriacich farnosti. Po sv. omši sme sa vydali na obhliadku nitrianskeho hradu, boli sme aj v diecéznom múzeu, v ktorom sa nachádzajú rôzne cennosti z čias Veľkomoravskej ríše (9. storočie) až po súčasnosť. Popoludní sme sa presunuli na Kalváriu, na ktorej sa nachádza Misijný dom Matky Božej. Tento dom je centrálnym domom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku (ľudovo – misijná rehoľa verbistov). V misijnom dome nás privítal páter Martin. On pochádza z Indie, na Slovensko prišiel v roku 2007. Veľmi dobre rozpráva po slovensky, celý čas nás sprevádzal po ich obnovenom misijnom múzeu. V múzeu sme mohli vidieť veľké množstvo predmetov z krajín, kde misionári – verbisti pôsobia. Po obhliadke exponátov v múzeu sme zašli na krátku modlitbu do kostola na Kalvárii, hneď po nej sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty pri jednotlivých kaplnkách. V závere našej púte sme sa ešte presunuli do tretieho domu školských sestier v Nitre. V dome sme sa posilnili viacerými dobrotami, ktoré nám sestričky pripravili. Občerstvení a v dobrej nálade, s peknými zážitkami sme sa vydali na spiatočnú cestu na Oravu. Veľké poďakovanie patrí dobrotivému Pánu Bohu, že nám doprial teplé a slnečné počasie, požehnanú púť a šťastný návrat. Spolusestrám veľké Pán Boh zaplať za ich pohostinnosť, pánovi farárovi za odslúženie sv. omše či duchovné vedenie a tiež naše poďakovanie patrí pánovi šoférovi za to, že nás bezpečne povozil na všetkých spomínaných cestách.

Sr. Imakuláta