Príhovory a pastierske listy

Pôstne zamyslenie 2019

Pápež František v posolstve na Pôstne obdobie 2019 napísal: „Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie.“ A ďalej: „Nedovoľme, aby tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľkej noci. Nech sa nám bratia a sestry v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, rozšírime jeho premieňajúcu moc aj na všetko stvorenie.“
Milí farníci! Počas štyridsaťdňového pôstu vychádzajúc z posolstva Svätého Otca Františka, nech je našou snahou častejšie sa pozerať na Ježišov kríž. Zahľadieť sa na miesto veľkej Božej lásky, ktorú ľudské oko nemôže uvidieť tak konkrétne hlboko ako v tvári Ukrižovaného Krista a tiež pri pohľade na našich blížnych. My kresťania sme predsa povolaní poznať a nasledovať Ježiša a naplno uskutočňovať príkaz lásky k Bohu a blížnemu. Kráčať po jeho ceste aj krížovej, ktorej zmyslom a cieľom je povstať z hriechu do milosti, zo smrti do života. V tom nás Ježiš úžasne povzbudzuje: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (porov. Jn 12,31) V tomto pôstnom čase milostí a spásy dovoľme Ježišovi, aby si nás mohol pritiahnuť lanami svojej nekonečnej a milosrdnej lásky…

Pavol Jurčišin, duchovný otec