Udialo sa vo farnosti

Odpustová slávnosť 2020, 250 rokov farnosti, 230 rokov od narodenia Jozefa Kunsta

Poslednú júnovú nedeľu sme v našom farskom kostole slávili odpustovú svätú omšu patrónov nášho chrámu a celej farnosti sv. Petra a Pavla apoštolov. Slávnostnú svätú omšu celebrovali námestovský dekan vsdp. Miloš Pekarčík a náš pán farár Pavol Jurčišin. Pri svätej omši sme si zároveň pripomenuli významné udalosti: 250 rokov od vzniku farnosti a 230 rokov od narodenia významného zubrohlavského rodáka Jozefa Kunsta, kaločského arcibiskupa.

Farnosť Zubrohlava bola založená pred 250 rokmi, dňa 17.1.1770. Veriaci obce Zubrohlava sa už niekoľko rokov pred jej vznikom pripravovali na založenie vlastnej farnosti, lebo dovtedy patrila Zubrohlava do farnosti Námestovo. Keď v roku 1761 veriaci dokončili stavbu kostola, pustili sa aj do výstavby farskej budovy. Po jej dokončení prišiel do farnosti prvý farár Ondrej Černik, rodák zo Zubrohlavy, ktorý bol synom vtedajšieho richtára. Vo farnosti od jej vzniku pôsobilo tridsať kňazov, ktorí ako duchovní pastieri vykonávali svoju duchovnú službu. Súčasný pán farár Pavol Jurčišin je už v poradí tridsiatym prvým duchovným otcom farnosti.

Slávnostnú liturgiu zvýraznil úvodný príchod kňazov, miništrantov na čele so symbolom našej viery – krížom, doprevádzaný členmi DHZ. Chrámom sa niesol spev zúčastnených farníkov a hostí, svätú omšu spríjemňoval aj spevokol Ichthys, slávnostným bol aj úkon prinesenia obetných darov mládežou oblečenou v krojoch. Bohoslužba bola teda nielen krásnym vonkajším prejavom viery, ale aj možnosťou stretnutia sa a spojenia vo farskom spoločenstve.

Veľká vďaka patrí pánovi dekanovi, ktorý svojou homíliou umocnil slávnostnú chvíľu. Silné boli jeho slová o tom, aby sme sa nechali pretvárať láskou, tak ako to činí Pán Ježiš. Aby sme sa nechali zasiahnuť Jeho láskou, „aby nám často vyrážal dych“. Nemáme byť koristnícki ako vysvetlil na príklade obrazu, na ktorom bola vľavo dole studnička a pri nej nápis „Napi sa zo mňa“ a v pravom hornom rohu pavučina s pavúkom a „Chytím ťa!“. Máme byť tou studničkou a ľudí okolo nás napĺňať, nie pavúkom a ťažiť zo svojho okolia. Príkladom sú nám naši patróni, ktorých sme slávili, sv. Peter a Pavol, ktorí sa nechali Pánom pretvárať láskou. Aj keď často slabí, ako my ľudia, Peter (pretvorený z rybára Šimona) Pána Ježiša zradil, Pavol (pretvorený zo Šavla) prenasledoval kresťanov,  po svojich pádoch vstali a stali sa piliermi našej Cirkvi. I keď každý iným spôsobom, takí rozdielni ľudia, predsa sa dokázali spojiť a slúžili jednej cirkvi. Peter predstavuje skalu, na ktorej stojí Cirkev a stráži poklady tradície viery a Pavol je apoštolom viery, šíriteľom evanjelia medzi pohanmi. Takto aj my máme po svojich pádoch vstávať, ľutovať, možno až horko zaplakať ako sv. Peter a nechať sa pretvárať láskou. Pán dekan nezabudol spomenúť aj slávneho zubrohlavského rodáka, arcibiskupa v Kaloči, Jozefa Kunsta, ktorý bol v svojom kňazskom a arcibiskupskom účinkovaní tiež studňou. Vydával kázne a pastierske listy, založil chlapčenský a dievčenský ústav, podporoval aj našu farnosť.

„Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov…O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje.“ (Sir 44, 1. 4-7. 11-15)

Na záver sväte omše poďakoval náš pán farár pánu dekanovi, za to, že prišiel medzi nás, aby sme tak spoločne mohli svätou omšou osláviť tieto významné historické udalosti našej farnosti. Pád dekan spomenul, že sa teší, že tu mohol byť, pretože farnosť Zubrohlava tiež v jeho mladosti prispela k jeho duchovnému formovaniu.

Pánboh zaplať celebrantom, všetkým zúčastneným a tiež pomáhajúcim za dôstojné slávenie odpustovej svätej omše.

Na tejto stránke pod fotogalérioi si môžete pozrieť prezentácie o Jozefovi Kunstovi, našom rodákovi a 250 rokoch farnosti Zubrohlava. Veľmi pekne ďakujeme kronikárke obce pani Eve Kurjakovej, ktorá ich pripravila, tiež pánovi starostovi obce Pavlovi Bugeľovi a pánovi farárovi Pavlovi Jurčišinovi a ďalším nemenovaným osobám za poskytnutú finančnú pomoc, venovaný čas a vynaložené úsilie pri vydaní oboch brožúrok, a to k 250. výročiu založenia farnosti a 230. výročiu od narodenia zubrohlavského rodáka Jozefa Kunsta, kaločského arcibiskupa.

členovia pastoračnej rady farnosti a hospodárskej rady farnosti Zubrohlava

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Stiahnuť