Udialo sa vo farnosti

Návšteva Žakoviec – birmovanci

Vo štvrtok 18.10.2018 sme sa my birmovanci, spolu s učiteľmi a pánom farárom zúčastnili exkurzie do Inštitútu Krista veľkňaza v Žakovciach.

Hneď ako sme tam dorazili, sme boli milo prekvapení, aké je to tam obrovské. Je neuveriteľné, čo všetko vybudovala skupinka ľudí na čele s otcom Mariánom Kuffom za 26 rokov.
Keďže je tam veľa ľudí, musia platiť určité pravidlá (dosť prísne), o ktorých nám povedal pán, ktorý nás sprevádzal.
Okrem toho, že sa tam starajú o bezdomovcov, pomáhajú chorým, postihnutým, deťom z rozvrátených rodín, sirotám, slobodným matkám, starým a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú, vyrábajú rôzne hračky, pečú pečivo, chovajú zvieratá a sadia vŕby, z ktorých vyrábajú štiepku, ktorú potom predávajú. Momentálne rozširujú práčovňu a dokončujú novú kaplnku. Majú pobočky aj v Česku a Kraľovanoch.
Po exkurzii sme si išli prezrieť dva kostoly v Kežmarku. Jeden katolícky ( Bazilika povýšenia sv. kríža ) a druhý evanjelický ( drevený evanjelický kostol zasvätený sv. Trojici).
Za túto krásnu exkurziu ďakujeme nášmu pánovi farárovi a obci.

Ema Kekeláková, 9.A