Udialo sa vo farnosti

Letný denný tábor RYBKA 2015

V dňoch od 6.7. do 10.7.2015 sa uskutočnil letný denný tábor RYBKA pod vedením rehoľných sestier z Kongregácie školských sestier de Notre Dame v Zubrohlave. Najviac aktivít sa konalo v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Zubrohlave, potom na futbalovom ihrisku, ale aj na dvore domu sestričiek. Deti boli každý deň prítomné na sv. omši vo farskom kostole. Iba v prvý deň a tiež v posledný deň tábora bola sv. omša v telocvični ZŠ s MŠ. Každý deň bol spestrený zaujímavým programom: tvorivé práce v skupinkách, športové hry a súťaže, olympiáda a pod. Deti boli aj na Edyho Ranči v Námestove, kde sa povozili na koníkoch a potom sa zúčastnili plavby na lodi po Oravskej priehrade.

Ako správne rybky sme nezabudli ani na Aquapark v Dolnom Kubíne, v ktorom sa deti poriadne vykúpali a vyšantili. Treba pripomenúť, že hlavným mottom tohto tábora bol výrok zo Sv. písma: „V Bohu žijeme, hýbeme sa a sme.“ (porov. Sk 17, 28) Tento výrok sme si zvolili za motto z dôvodu, že ako rybky žijú vo vode, v ktorej plávajú, stále sa v nej nachádzajú, tak aj my máme neustále prežívať Božiu prítomnosť a lásku vo svojom živote.

Ďakujeme deťom za ich prítomnosť v tábore a pekné zážitky. Veľmi pekne ďakujeme p. farárovi za jeho prítomnosť medzi nami a odslúžené sv. omše, animátorom za každodennú prácu s deťmi a taktiež za zmysluplne využitý čas vo vytvorení krásneho spoločenstva počas letných prázdnin.

Vaše sestričky