Udialo sa vo farnosti

Kniha Oravy 2022 – kniha o našom kostole na 3.mieste

Foto: Erika Graňáková

Foto: Erika Graňáková

Oravská knižnica Antona Habovštiaka organizovala v mesiacoch marec až máj už 15.ročník súťaže Kniha Oravy 2022. Kniha o našom kostole „Farský kostol svätých Petra a Pavla v Zubrohlave“ sa dostala medzi 24 nominovaných kníh prostredníctvom našej rodáčky žijúcej v Leštinách. Nominácia prekvapila aj potešila, no a samotné vyhlásenie výsledkov prinieslo krásne 3.miesto spomedzi 13 kníh v kategórii Náučná literatúra. O výsledkoch rozhodli čitatelia, ktorí mali možnosť hlasovať, týmto všetkým za ich hlasy pekne ďakujeme. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo 11.5.2023 v priestoroch Oravskej knižnice.
Súťaž Kniha Oravy, ako v príhovore predstavil riaditeľ knižnice Roman Večerek, má predstavovať knihy späté s Oravou, ktoré opisujú krásy Oravy, jeho kultúru alebo príbehy úžasných ľudí na Orave. Kniha o našom kostole napĺňa jeho predstavy. Opisuje kostol, najvzácnejšiu pamiatku v Zubrohlave, aj jeho súčasti, jeho históriu v dejinných súvislostiach, ale aj príbehy ľudí, ktorí sa o výstavbu a jeho ďalšie spravovanie a udržiavanie pričinili. Kniha môže slúžiť ako bohatý zdroj informácií ešte veľmi dlho.
Okrem autorov, ktorí do knihy vložili veľa svojho voľného času pri výskume, písaní, získavaní vlastných dokumentov a fotografií,  sa na príprave publikácie podieľali aj ďalší ľudia, ktorí pomohli s viacnásobnou kontrolou textov a vizuálu, s grafickou úpravou, s jazykovou úpravou, s retušovaním archívnych fotografií a s prípravou určitých častí textu. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vzniku tohto diela.
Výtlačky ešte ostali, ak má niekto záujem pre seba, blízkych alebo rodákov, môže požiadať v sakristii kostola.
Výsledky súťaže:
Beletria:
1. miesto : Eva Lofajová – Pod krídlom Serafa (180 hlasov)
2.miesto: Adam Kováčik – Nemé hlasy (113 hlasov)
3. miesto: Anton Lauček – Misionár Ján (86 hlasov)
Náučná literatúra:
1. miesto: Kolektív autor – Veličná v spomienkach a obrazoch (200 hlasov)
2. miesto: Peter Olexák – Stručná história vzťahov cirkvi a štátu (182 hlasov)
3. miesto: Eva Kurjaková, Marek Graňák – Farský kostol svätých Petra a Pavla v Zubrohlave (155 hlasov).
Fotogaléria (Foto:Oravská knižnica Antona Habovštiaka Dolný Kubín, Erika Graňáková)