Udialo sa vo farnosti

Jasličková slávnosť 2017

Dňa 25. decembra 2017 sa popoludní o 15:00 hod. konala Jasličková slávnosť, ktorá už tradične patrí deťom a mládeži našej farnosti. Tohtoročný biblický príbeh narodenia Božieho Dieťaťa bol spracovaný na dnešnú dobu. Scenár Jasličkovej slávnosti vypracovala Erika Hušlová, stredoškoláčka. Ona ako autorka divadelnej hry, aj s inými animátormi a s obsadením všetkých osôb, vtiahli mnohých prítomných do deja so zameraním sa na súčasnú rodinu, ktorej členovia sú dnes poznačení relativizmom, konzumizmom, materializmom a hektickým spôsobom života. Mnohí dnešní mladí ľudia vo svojej rodine prežívajú kresťanskú vieru v Boha odlišne od svojich predkov, napr. babky a dedka, resp. ako to bolo u nás na Slovensku zaužívané po stáročia. Deti výstižne poukázali na ľahostajnosť vo viere, resp. až neviere, že sa historicky naozaj pred temer 2000 rokmi narodil Spasiteľ sveta. Divadelná scénka sa odohrávala okolo dnešnej rodiny, ktorej členovia sa pripravovali na vianočné sviatky. Z rodiny starší brat sa vysmieval mladšej sestre, že verí v nejaké narodenie dieťaťa Ježiša. Ona sa totiž veľmi tešila na slávenie Vianoc a oslavu narodenia Ježiša. Tento jej brat sa neustále vysmieval a tvrdil, že všetko je vymyslené ľuďmi o narodení Ježiša. Dievča sa rozhodlo, že bratovi dokáže pravdu, že to nie je ľudský výmysel. Vybralo sa teda na cestu a putovalo za novonarodeným Ježiškom až do Betlehema. Cestou stretlo troch kráľov, čo ju veľmi potešilo, lebo aj oni sa išli Ježiškovi pokloniť a odovzdať svoje dary. Po nejakom čase dievča prišlo až do Betlehema a našlo narodeného Ježiša. Tam sa stretlo aj s troma kráľmi. Dievča tak napokon presvedčilo brata o narodení Božieho Dieťaťa. Brat jej uveril, že sa Ježiš v Betleheme naozaj narodil a to je aj pravý dôvod slávenia Vianoc – sviatkov Kristovho narodenia. Celý biblický príbeh s poukázaním na súčasný život v niektorých rodinách, ktoré prežívajú Vianoce bez viery v Spasiteľa, sa nakoniec zdarne skončil a mal za úlohu všetkých utvrdiť o pravom zmysle slávenia kresťanských Vianoc. Deti a mládež vystúpením na Jasličkovej slávnosti urobili radosť a vo viere povzbudili mnohých prítomných farníkov. Za to ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom a mládeži našej farnosti. Zvlášť ďakujeme Erike Hušlovej, ale aj ďalším animátorom za prípravu s deťmi a mládežníkmi, za venovaný čas a trpezlivosť, za vytvorenie skvelej atmosféry, ktorú mnohí rodičia detí a iní veriaci sledovali so zatajeným dychom. Vďaka Vám za spríjemnenie sviatočného dňa Božieho narodenia a krásny duchovný zážitok.

členovia Pastoračnej rady farnosti