Udialo sa vo farnosti

Jasličková pobožnosť 2022

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa.“
Na svet prichádza náš Spasiteľ, narodil sa Ježiško, oznámili nám zubrohlavské detičky na Jasličkovej pobožnosti na Božie narodenie 25.12.2022. Túto významnú a radostnú udalosť nám predstavili cez príbeh babičky, ktorá svojej vnučke Janke rozpráva biblický príbeh od Zvestovania Pána, putovanie do Betlehema, až po narodenie Ježiška. Rozprávanie dokreslili aj hrané scény s postavami ako archanjel Gabriel, Jozef a Mária, Rút a Ester, pastieri a tiež metaforické postavy- Noc a Hviezda. Deti aj krásne spievali, hrali a anjelici recitovali.
Všetko spolu vytvorilo naozaj radostnú vianočnú atmosféru. Úprimná detská radosť a odhodlanie vychádzajúce z ich sŕdc, to bolo z tejto Jasličkovej pobožnosti naozaj cítiť. Deti nás dokážu presvedčiť o pravde, nepotrebujú na to dokonalý výkon, stačia ich úsmevy a žiariace oči.
ĎAKUJEME VÁM DETIČKY a Team snov, že ste nám zvestovali radostnú novinu!