Udialo sa vo farnosti

Farská púť do Šaštína

Dňa 21.6.2014, v sobotu ráno o 6.00 hod. sme sa vybrali na púť do Šaštína. Rozhodli sme sa putovať v Roku Sedembolestnej Panny Márie, aby sme si uctili našu Patrónku, ku ktorej sa už storočia mnoho generácií Slovákov s modlitbami obracia a prosí o pomoc. Po ceste sme sa ešte zastavili na Skalke pri Trenčíne. V kostole na Malej Skalke sme sa pomodlili desiatok ruženca, …ktorý nám Ducha Svätého zoslal… a uctili si dvoch svätých pustovníkov z 11. storočia po Kr., ktorí tu žili sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Potom sme sa presunuli na Veľkú Skalku, kde sme absolvovali prehliadku niektorých sprístupnených častí benediktínskeho kláštora a od sprievodkyne kláštora sme si vypočuli odborný výklad o histórii tohto posvätného miesta. Po malej prestávke a občerstvení naša cesta pokračovala smerom do spomínaného Šaštína. Cestou tam sa náš pán farár Pavol Jurčišin predmodlieval radostný ruženec a Loretánske litánie, my sme sa do modlitieb aktívne zapájali a zaspievali si aj veľa mariánskych piesní.
Zasa cestou späť sme sa pre zmenu pomodlili ruženec k Sedembolestnej Panne Márii a zasievali iné nábožné a potom i ľudové a populárne piesne. Do Šaštína sme prišli o 12:30 hodine. Sv. omša bola naplánovaná na 15:00 hod., preto do sv. omše sme mali osobné voľno. Stretli sme sa až o 14:00 hod. vo vnútri Národnej baziliky, kde sme si s inými pútnickými skupinami zo Slovenska vypočuli odborný výklad o jej histórii. Po odbornom výklade sme zašli do múzea, ktoré sa nachádza na poschodí tejto krásnej Baziliky minor. V múzeu sme mohli vidieť vzácne sakrálne predmety a tiež si vypočuť odborný výklad. Niektorí pútnici sa zapísali aj do Pamätnej knihy tejto Baziliky. Tak prišiel čas na sv. omšu, ktorú sme mali spolu s pútnikmi z farnosti Bratislava – Karlová Ves. Táto farnosť je pod duchovnou správou Rehole menších bratov konventuálov – minoritov, preto náš pán farár slúžil sv. omšu s jej dvoma kňazmi – členmi tejto františkánskej rehole. Na konci sv. omše sme sa všetci zverili pod ochranu našej Sedembolestnej patrónky prostredníctvom modlitby, ktorú prednášal celebrujúci kňaz – páter Peter Gallik, minorita. Pod jej ochranu sme zverili aj našich drahých, členov našich rodín, dobrodincov a tých, ktorí nás prosili o modlitby. Samozrejme, že sme prosili o potrebné Božie milostí, ochranu a požehnanie aj pre celú našu zubrohlavskú farnosť, pre rehoľné sestry pôsobiace u nás a nášho duchovného otca Pavla. Nejakú chvíľu sme ešte zotrvali v tichej adorácii, potom nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu domov. Cestou domov v Starej Bystrici na Kysuciach sme si o 20:00 hod. počkali na orloj. Niektorí pútnici z autobusu boli pri tomto slovenskom orloji po prvý krát, preto veľmi sa mu potešili, keď mohli vidieť chodiace drevené postavičky v jeho vnútri. Starobystrický orloj je veľmi peknou atrakciou Kysúc. Je vraj aj najväčšou drevenou sochou a tiež prvým orlojom na Kysuciach a zároveň na celom Slovensku.
Vďaka patrí všetkým našim farníkom i členom Duchovnej rodiny pátra Gabriela, ktorí sa prihlásili na púť, rehoľným sestrám a pánovi farárovi, že túto púť zorganizovali a postarali sa o jej program. Na púti sme sa všetci príjemne cítili a domov si doniesli veľa krásnych duchovných zážitkov.