Udialo sa vo farnosti

Vianočný futbalový turnaj stretiek

Dňa 7.1.2013, t.j. v posledný prázdninový deň, sa uskutočnil futbalový turnaj v telocvični ZŠ Námestovo – Brehy. Futbalového turnaja sa mohli zúčastniť chlapci z rôznych farností vo veku do 15 rokov, ktorí buď miništrujú alebo sa zúčastňujú na nejakých záujmových stretnutiach (tzv. stretkách) vo svojej farnosti. Futbalového turnaja sa zúčastnili aj miništranti z našej farnosti, ktorí odohrali už viac futbalových zápasov počas minulého roka 2012.
Vianočný futbalový turnaj stretiek bol vyvrcholením ich celoročných snáh. A preto naši miništranti vyvinuli maximálne úsilie, aby zvíťazili, resp. dosiahli čo najlepšie výsledky. Veľmi sa im nedarilo dosiahnuť vytýčený cieľ. Zo šiestich súťažiacich družstiev sa umiestnili na predposlednom mieste. Chlapci boli z toho sklamaní, ale povzbudilo ich staré známe heslo pre športovcov: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“
Podľa ich slov futbalový turnaj sa im páčil a tešia sa už na ďalšie futbalové zápasy, ktoré sa zorganizujú v roku 2013.

Pavol Jurčišin, duchovný otec

Umiestnenie súťažiacich:

1. miesto – Farnosť Novoť

2. miesto – Farnosť Námestovo /skupina miništranti/

3. miesto – Farnosť Ťapešovo

4. miesto – Farnosť Dolný Kubín

5. miesto – Farnosť Zubrohlava

6. miesto – Farnosť Námestovo /skupina horolezci/