Udialo sa vo farnosti

Team SNOV „Táborové leto 2023“

Foto: archív Team SNOV

Zubrohlavskí mladí zo združenia Team SNOV stále nestrácajú elán a aj v tomto roku s podporou farnosti Zubrohlava a sponzorov, zorganizovali 12. ročník letných táborov pre deti od 6 do 15 rokov. V roku 2023 znovu v štyroch turnusoch a po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach v chate pri lyžiarskom vleku vo Vitanovej.
Hlavnými organizátormi táborov boli členovia OZ Team SNOV Tinka, Kajka a Feri (Martina Klinovská, Karolína Graňáková, František Parížek). Ďalej treba spomenúť ich pomocníkov, skvelé animátorky a zdravotníčky, ktoré sa celé štyri týždne striedali pri deťoch. Spolu sa pri deťoch vystriedalo počas jednotlivých turnusov a staralo sa o ne osem dievčat a dvaja chlapci. Každý týždeň to bol iný, ale vždy výborne zohratý tím, ktorý sa o deti staral so skvelým prístupom a s úsmevom na tvári. Pán farár Pavol Jurčišin sa postaral o duchovný program a počas každého turnusu slúžil sväté omše.
Každý z táborov mal samostatný tematický program a aj podľa toho si mohli deti vyberať, na ktorý z nich sa prihlásia.
3.-7.7.2023 TÉMA: Svet Coolland! (športové aktivity, spoločenské hry, filmové večery, natáčanie vidí, tanec, vtipné scénky, účesy, triky s loptou…)
10.-14.7. 2023 TÉMA: Všetkým čím som, kedy chcel byť. (tematické dni podľa povolaní, tvorba plagátov, výroba vecí z dreva, párty…)
17.-21.7.2023 TÉMA: (Pre)žiť – keď nechceš život iba prežívať, poď si ho s nami užívať. (tímové hry, štafety, športové aktivity, turnaje, opekačka, sledovanie hviezd, graffiti stena, nočná hra…)
24.-28.7.2023 TÉMA: Pump it up! (hip-hop, zábava, zážitky, graffiti merch, vlastné pesničky a obrazy, športové aktivity a turnaje, leto v zdravom tele a duchu, tanečné vystúpenia, program v lese, Tábor má talent…)
Na jednotlivých turnusoch sa zúčastnilo celkom 114 detí (1.turnus-15 detí, 2.turnus-29 detí, 3.turnus-22 detí a 4.turnus-48 detí). Zvládnuť a zaujať také množstvo detí mimo domova, keďže z tábora sa navečer, ako je to pri prímestských táborov, nevracali domov, je obdivuhodné a Teamu SNOV patrí za to veľká pochvala.

Dvom organizátorkám, Tinke a Kajke, som položil niekoľko otázok ku štyrom táborovým týždňom:

Je zrejmé a páči sa mi to, že aj napriek náročnému štvortýždňovému programu, sa snažíte pripraviť každý rok odlišný program, nekopírujete úplne predchádzajúce ročníky. Kde získavate nápady a inšpiráciu?

Väčšinou keď sa stretneme viacerí, tak nápady sa hrnú a ani nevieme ako, často sa stáva, že nám niečo napadne už nejaký ten čas dopredu počas bežného života, preto vždy všetko zapisujeme a potom programy táborov dávame dokopy. Vždy sa sústredíme na také aktivity, ktoré budú deti naozaj baviť. Nápady sme čerpali aj z našich vysokých škôl, či našich piatkových stretnutí.

Pri jednotlivých turnusoch boli na promo plagáte názvy tém, ale aj aktivity a činnosti, ktoré budú nosnými bodmi programu. Podarilo sa vám všetko, čo ste deťom plánovali ponúknuť? (Na začiatku článku sú témy uvedené).

Tak nie vždy, ale základy boli zachované vždy a deti vždy vedeli, čo je témou práve toho ich tábora, pretože aktivity sa odvíjali od toho. Väčšinou sme sa držali plánu, ale ovplyvňovalo nás počasie a aj nálada detí.

Minulý rok som sa vám položil tú istú otázku, ale predsa, každý rok je iný, prekvapilo vás niečo počas samotných táborov, prekvapili deti?

Niektoré deti sú už také naše táborové stálice. Avšak, ani jeden rok nebol rovnaký ako ten predošlý. Mali sme naozaj veľa momentov, kedy sme si povedali, že toto sa môže stať iba nám a niektoré z nich boli naozaj náročné. Keby sme nemali vieru a chuť robiť tábory a všetky akcie, asi by nás tento rok naozaj položil. Ale všetko sme s Božou pomocou zvládli. A čo sa týka detí, vrátim sa teda ešte k nim, väčšina z nich mala naozaj radosť, že mohli stráviť tábor práve u nás a s nami. Ale, nie všetkým sa vždy dá vyhovieť. Ako náš Pán farár povedal, Ježiš je svätý a tiež nevyhovel všetkým. Aj keď sa snaží a všetkých miluje nekonečnou láskou. Rovnako aj my, sme šli do táborov a aktivít nie na 100 ale 110%.

Cena za týždňový pobyt bola znovu príjemná v porovnaní s inými tábormi, zmenila sa niečo vo financovaní a sponzoringu?

Snažíme sa prispôsobiť cenu, aby prislúchala tomu, čo ponúkame a hľadáme neustále sponzorov, aby sme si udržali štandard a aby sme boli stále prístupní všetkým deťom. Našlo sa mnoho dobrých ľudí, ktorí nám prispeli a poslali peniažky. Práve od takýchto dobrých ľudí a od záujmu o naše tábory sa odvíja aj ich cena. Snažíme sa teraz začať viac spolupracovať aj s eRkom a RMŽK, aby sme našli aj iné možnosti zbierania sponzorských darov a iných možností, ktoré nám môžu tieto organizácie ponúknuť.

Čo ďalšie pripravuje Team Snov?

Od októbra sme znova rozbehli naše piatkové stretnutia detí a mládeže Ďalej sme vrámci projektu „Festival ľudskosti“, ktorý organizuje RMŽK sme s deťmi navštívili domov sociálnych služieb, kde sme odovzdali ružičky a rôzne darčeky od detí, zaspievali sme pesničky a taktiež aj zarecitovali.
V spolupráci so základnou školou sme boli súčasťou lampiónového sprievodu a do budúcna určite plánujeme šarkaniádu, vianočné trhy, sánkovačku a ak sa nám to časovo vydarí tak aj ples pre deti či mladých.. ale je to vo hviezdach.

A na záver, ak chcete niečo odkázať, vyjadriť nejaké myšlienky, spomienky, poďakovať.

Ďakujeme všetkým sponzorom, dobrým ľuďom, našim rodinkám a kamarátom, ktorí nás stále podporujú a nevzdávajú to s nami. Taktiež ďakujeme nášmu duchovnému otcovi sa podporu, sväté omše a duchovné povznesenie v ťažších chvíľach.
Verím, že sa posunieme ďalej a naša úroveň bude len a len rásť.

Fotofaléria (archív Team SNOV):