Udialo sa vo farnosti

Slávnosť birmovania 2021 v Zubrohlave

Dňa 18. septembra 2021 sa v našej zubrohlavskej farnosti uskutočnila slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania prijalo spolu 131 birmovancov, celý rok sme sa pripravovali na jej prijatie. Príprava prebiehala počas vyučovania náboženskej výchovy v škole, ale aj prostredníctvom prenosu on-line, keď boli školy a kostoly zatvorené. Po letných prázdninách bola už blízka príprava, ktorá sa konala každý týždeň v kostole. Chvála Pánu Bohu, že sa slávnosť birmovania mohla uskutočniť naraz pre nás všetkých birmovancov, pretože o dva dni už začali platiť prísnejšie protipandemické opatrenia. Avšak aj tak bolo s prípravou a organizáciou tejto slávnosti dosť veľa práce. Pre veľký počet birmovancov sme boli v kostolných laviciach iba my birmovanci a naši birmovní rodičia. Naši rodičia a príbuzní mohli byť prítomní na chóre, odkiaľ mohli sledovať celú sv. omšu. Sv. omšu celebroval, v kázni sa nám birmovancom prihovoril a sviatosť birmovania následne vyslúžil Mons. Ján Kuboš, biskup a súčasný administrátor Spišskej diecézy. Slávnostná sv. omša prebehla bez ťažkostí. Na sv. omši boli prítomní okrem nášho pána farára ešte štyria iní kňazi. Na začiatku sv. omše otca biskupa privítal náš duchovný otec Pavol Jurčišin. Pán farár nás birmovancov aj po kázni otcovi biskupovi predstavil a stručne povedal ako prebiehala celoročná príprava, povedal: „Všetci dobre viete, že príprava bola dosť komplikovaná a sťažená kvôli pandémii COVID-19, som rád, že ste i napriek tomu prípravu celkom zvládli. Možno máte nejaké medzery, preto táto zodpovednosť ostáva už len na vás, aby ste sa to pousilovali v budúcnosti vo vlastnom záujme doplniť.“ Počas sv. omše niektorí birmovanci mali aj zadelené úlohy. Týkalo sa to najmä liturgických čítaní, spoločných prosieb, prinášania obetných darov, či poďakovanie otcovi biskupovi za vyslúženie sviatosti birmovania od nás birmovancov. Veľká vďaka a chvála Pánu Bohu, že sa všetko úspešne podarilo a priebeh slávnosti bol bez akýchkoľvek komplikácii. Preto vyjadrujeme našu veľkú vďaku najprv Pánu Bohu a potom všetkým zainteresovaným osobám: pánovi farárovi, rehoľným sestrám Kataríne, Edite a Alici, organistom, kostolníkom, členom spevokolu Ichthys, našim aktívnym rodičom a iným nemenovaným ľuďom, ktorí s nami ochotne pracovali, mali trpezlivosť, obetovali svoj voľný čas, vynaložili námahu a pričinili sa o čo najlepšiu prípravu nás birmovancov na dôstojné prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti. Vďaka im patrí aj za vynikajúce zvládnutie organizačných záležitostí a krásnu výzdobu kostola. V závere sv. omše sme sa poďakovali otcovi biskupovi za vyslúženie sviatosti birmovania, za sprostredkovanie siedmich darov a silu Ducha Svätého i pravdivé a povzbudivé slová v kázni. Vraveli sme mu, že odteraz budeme ešte viac zapálení láskou Ducha Svätého, aby sme mohli byť opravdivými poslami Božej lásky vo svete. Chceme túto lásku rozdávať a prijímať ako niečo dôležité v našom živote, ako prameň živej vody. Podľa učenia Katolíckej cirkvi Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1285)

                zubrohlavskí birmovanci