Udialo sa vo farnosti

Slávenie Božieho narodenia 2018

Slávenie Božieho narodenia, narodenie malého Ježiška, ako každý rok začalo slávnostnou polnočnou svätou omšou. Podľa Evanjelia sa Kristus narodil v noci a oslava Jeho narodenia má pôvod už v nočných bdeniach – vigíliách prvých kresťanov. Prvá polnočná bohoslužba pochádza z roku 1223 a konal ju svätý František z Assisi. Naša polnočná bola naozaj slávnostná – zlaté rúcho pána farára, slávnostná liturgia, pôsobivé Božie slovo, homília a samozrejme aj nezabudnuteľný zvučný spev veriacich vo vianočných piesňach ako: Plesajte všetciľudia, Slyšíte-li pastierovia, Tichá noc…

Pred polnočnou svätou omšou vystúpili aj betlehemci. Tento tradičný ľudový zvyk, prednes vinšov a betlehemských hier, spojený so spevom nám predstavili domáci Zubrohlavci. Basa, husle, spev anjela, mužský spev a vystúpenie pastierov, to všetko spojené do krátkeho divadla s udalosťou narodenia Ježiša, nám sprítomnilo chvíle betlehemskej noci. Od anjela zaznelo: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Hudobné, spevácke, a neraz aj vtipné herecké výkony účinkujúcich boli nezabudnuteľné.

Vystúpenie betlehemcov si môžete pozrieť tu:  Betlehemci 2018

Slávenie Božieho narodenia vo dne pokračovalo v slávnostnom duchu, v radostnom slávení príchodu Mesiáša na svet. Počas druhej svätej omše zazneli aj piesne spevokolu Ichthys, ktorí svojim spevom okrášlili svätú omšu a prispeli k jej dôstojnému sláveniu.

Prežívajme a tešme sa aj naďalej z narodenia Krista, zo Svetla, ktoré prišlo a ktoré má spolu s nami rásť, nemá byť len krátkodobým zábleskom. Poprajme si navzájom, aby sme boli k Pánu Bohu a k sebe navzájom štedrejší, láskavejší a otvorenejší, ale nielen počas Vianoc, ale po celý rok. Všetkým želáme požehnané a milostiplné vianočné sviatky.

Marek Graňák