Príhovory a pastierske listy

Pán prichádza dnes k nám

Milí veriaci,

srdečne vás pozdravujem a prostredníctvom našej farskej internetovej stránky, vám chcem adresovať Vianočné posolstvo.
Vianoce sú pred dverami a my nedočkavo čakáme, kedy sa dvere úplne otvoria a my budeme môcť opäť vychutnávať atmosféru najkrajších sviatkov roka. To čarovné slovíčko poznajú nielen dospelí, ale aj malé deti, keď začujú Vianoce, Vianoce … prichádzajú, rozžiaria sa im očká a túžobne čakajú, že zasa budú niečím pekným obdarované. Viac ako inokedy budú počuť milé slová od svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov, príbuzných, kamarátov, či známych. Viac ako inokedy pocítia ich láskavosť. Viac ako inokedy budú vidieť svoje okolie a vôbec svet krajším. Prečo je tomu každým rokom tak? Lebo prvým, kto na nás myslel a mal nás rád, bol Pán Boh. On príchodom svojho Syna Ježiša Krista na zem urobil v tom pravom slova zmysle Vianoce Vianocami. My sme ním najviac obdarovaní. Za tento úžasný Dar – Dieťa Ježiša buďme Pánu Bohu vďační. Najviac sa mu zavďačíme tým, ak budeme k sebe navzájom takí, aký je On vo svojej podstate k nám.
Všetkým farníkom, ale aj iným ľuďom vyprosujem a prajem veľa zdravia, radostných chvíľ i šťastia k tohtoročným vianočným sviatkom. V novom roku to isté a navyše, aby každého život bol naplnený láskou, pokojom a Božím požehnaním.
Váš duchovný otec Pavol