Udialo sa vo farnosti

Oslava sv. Mikuláša biskupa – 6. december 2012

Na sv. Mikuláša, biskupa sa všetkým žiakom kráčalo do školy oveľa veselšie než v iné dni. Učili sme sa dve vyučovacie hodiny, ktoré sme vydržali len s veľkým sebazaprením. Potom sme sa presunuli do farského kostola, kde nasledovala slávnostná sv. omša. V nej sa náš p. farár poďakoval patrónom našej farnosti (obce) apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi, za ich orodovanie pri Bohu. Detí poúčal o ich živote aj za pomoci atribútov, akými sú znázorňovaní.
V závere sv. omše privítal Mikuláša, ktorého sprevádzali štyria anjeli. Deťom rozprával aj o biskupovi sv. Mikulášovi, jeho atribútoch. Vyzdvihol jeho dobré vlastnosti, záslužné skutky, ktoré konal z lásky k Bohu a ľuďom. Malí i veľkí počúvali Mikuláša so zatajeným dychom, zasypali ho pesničkami, básničkami a modlitbami. Nikto sa nevedel dočkať okamihu rozdávania darčekov. Ten prišiel a darčeky v podobe sladkostí svedčili o tom, že i tento rok sme boli dobrí a poslušní. Ak aj nie celkom, tak už teraz vieme, že budúci rok sa polepšíme.

Ďakujeme. Mgr. Andrea Ďurčáková, učiteľka

Pôvod mena: z gréc. Nikolaós – víťazný v ľude, víťazstvo ľudu. Podľa tradície sa Mikuláš okolo r. 300 stal biskupom v meste Myra v dnešnom Turecku. Po vypuknutí prenasledovania kresťanov za vlády cisára Galeria Valeria Maxima asi r. 310 sa dostal do väzenia a bol podrobený ťažkému mučeniu. Napriek tomu sa zúčastnil Nicejského koncilu. Potom už nemáme o ňom žiadne správy. Podľa tradície zomrel 6. decembra 345 alebo 351. V r. 1078 talianski námorníci ukradli jeho pozostatky a priniesli ich do Bari. Pravoslávna cirkev neustále vyvíja snahu o ich navrátenie. Azda žiaden biskup na Západe nie je taký populárny ako práve svätý Mikuláš. Viažu sa k nemu legendy o jeho dobročinnosti. Možno si potrebujeme uvedomiť súvis s častým výjavom, ktorý je aj v našich krajinách – Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Anjel by mal symbolizovať dobro, ktoré Mikuláš konal, čert zlo, ktoré odstraňoval. Vo východnej cirkvi je tiež mimoriadne uctievaný. V ikonografii je zobrazený ako biskup s mešcom peňazí, resp. drží tri mešce peňazí v ruke alebo knihou – Sv. písmom s tromi zlatými jablkami, či tromi chlebíkmi, zlatými prútmi, ale aj s kotvou. Je patrónom detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov a rybárov.