Udialo sa vo farnosti

Letný kresťanský tábor eRko v Kráľovej Lehote 2017

Aj tento rok v dňoch od 21.8. – 25.8.2017 sa uskutočnil eRko – letný kresťanský tábor, ktorý počas leta opäť zorganizovalo eRko v spolupráci s farnosťou Zubrohlava. Tábor sa niesol v duchu motta „Otvor Mu svoje srdce…“ a konal sa uprostred krásnej liptovskej prírody v Kráľovej Lehote.
Po vysadení všetkých 50 detí a 8 vedúcich z autobusu tábora, sa začalo delenie detí do chatiek alebo izieb v hlavnej budove. Každý účastník tábora sa tešil na nové zážitky, kamarátstva a dobrodružstvá. Deti mali na každý deň stanovený program, ktorý bol časovo rozdelený na spoločné stravovanie v jedálni so spoločnou modlitbu pred jedloma po jedle, potom nasledoval ďalší táborový program. V prvom dni po ubytovaní sa, čakal na detí obed a po ňom už prvé aktivity. Animátori dúfali, že si po náročnom dni v noci dobre oddýchnu, ale mýlili sa. Deti ťažko zaspávali, lebo dlho sa do noci medzi sebou rozprávali o rôznych zážitkoch z prázdnin, lebo sa už viac týždňov nevideli od konca školského roku. Preto deti i animátori vstávali ráno nie úplne oddýchnutí. Nič sa ale nedalo robiť. Museli všetci vstať a pustiť sa do práce, lebo čakali na nich rôzne aktivity. Každý deň sa deti venovali naplánovaným športovým aktivitám, mali možnosť ukázať aj svoj talent pri výrobe rôznych vecí v tvorivých dielňach. Účastníci tábora mali možnosť byť na sv. omšiach a pristúpiť ku sv. spovedi. Táborové dní ubiehali rýchlo ako voda v rieke. V piatok 25.8. prišiel pre nich autobus, aby ich všetkých späť doviezol do Zubrohlavy.
Vďaka patrí všetkým rodičom, že prihlásili svoje dieťa do eRko tábora, a tak umožnili svojim deťom prežiť krásny prázdninový týždeň. Myslím, že ako predtým aj teraz, bol to veľký zážitok pre deti a tiež samotných animátorov. Vďaka všetkým animátorom, ktorí venovali svoj prázdninový čas a boli ochotní byť s deťmi v tábore. Vďaka: Lucke Červeňovej, Gabike Plutovej a Simonke Kubasákovej, ako aj iným skupinovým vedúcim. Vďaka deťom za to, že boli poslušné a napomáhali k zdarnému priebehu tábora. Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu za to, že všetkých chránil pred možnými nebezpečenstvami po celý týždeň, že žiadne dieťa neochorelo a nikomu sa nič zlé neprihodilo. Vďaka Pánu Bohu aj za vydarené počasie.
Vďaka patrí všetkým nemenovaným sponzorom a menovaným: pekárni pána Plutinského, pekárni pána Balcieraka a Obci Zubrohlava za poskytnutie finančných prostriedkov.
Veľká vďaka všetkým zainteresovaným osobám za zorganizovanie tábora, za vynaloženú námahu a spoluprácu.

duchovný otec Pavol