Udialo sa vo farnosti

eRko – letný kresťanský tábor 2015

V dňoch 6.7. – 10.7. sa uskutočnil aj tento rok v našej farnosti eRko – letný kresťanský tábor. Tábor sa konal v Ústí nad Priehradou a mal názov – Cesta okolo sveta za 5 dní. V pondelok 6. 7. 2015 nasadlo 36 detí a 11 vedúcich tábora – animátorov do autobusu na parkovisku pred kostolom v túžbe po získaní nových zážitkov, táborových kamarátstiev a dobrodružstiev. Deti mali každý deň stanovený program, ktorý bol časovo rozdelený na spoločné stravovanie v jedálni, kde mali vždy pred jedlom a po jedle spoločnú modlitbu a potom zábavný program, ktorý pozostával z rôznych hier a súťaží v skupinách, za čo mohli deti získať aj vecné ceny. Každé dieťa dostalo na pamiatku tričko s logom tábora. Okrem zábavného programu mali deti aj každý deň v popoludňajších hodinách svätú omšu. Tábor bol obohatený aj výletmi, a to v stredu 8.7. boli deti na výlete v Zuberci, kde navštívili Múzeum oravskej dediny, ktoré je umiestnené v prekrásnom prírodnom prostredí Západných Tatier – Roháčov. Viac ako 50 drevených stavieb ľudovej architektúry je tam rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy. Deti mohli vidieť ako sa kedysi žilo v dreveniciach. Veľmi ich zaujala škola pozostávajúca iba z jednej triedy malého priestoru, v ktorom sa nachádzala tabuľa a lavice. Deťom sa ešte páčila zvonica a vodný mlyn. Na druhý deň vo štvrtok 9.7. mali deti výlet – exkurziu, ktorá spočívala v prehliadke priestorov priehradného múru Oravskej vodnej elektrárne. Deti mohli vidieť i počuť ako sa využíva voda z vodnej nádrže na výrobu elektriny a tiež, že jej hlavný význam vedľa ochrany pred povodňami spočíva ešte v zaisťovaní vyšších prietokov vody v priebehu roku pre všetky nižšie položené elektrárne vážskej kaskády, ako aj v zaisťovaní vody pre priemysel a zavlažovanie. Takto po týždni plnom táborových zážitkov v piatok 10.7. prišiel autobus, aby účastníkov tábora odviezol domov. Verím, že deti odchádzali z tábora spokojné a s množstvom pekných zážitkov aj napriek tomu, že tento rok sa eRko – letný kresťanský tábor pre nich už skončil. Deti sa však môžu tešiť na ten ďalší, ktorý dúfam, že sa nám opäť o rok podarí zorganizovať. Preto sa chcem veľmi pekne poďakovať deťom za to, že boli také super a ich rodičom, že prihlásili svoje dieťa do eRko tábora. Svoju vďačnosť chcem vyjadriť Pánu Bohu za slnečné počasie a potom, že žiadne dieťa neochorelo, resp. že sa nikomu nič zlého neprihodilo. Veľmi pekne ďakujem za zorganizovanie a spoluprácu vedúcim tábora, zvlášť: Lucke Červeňovej, Gabike Plutovej a Simonke Kubasákovej, ako aj iným skupinovým vedúcim – animátorom za ich prázdninový čas, ktorý obetovali deťom a vynaložili maximálne úsilie o zdarný priebeh tábora. Veľká vďaka ešte raz všetkým.

duchovný otec Pavol