Udialo sa vo farnosti

Sviečková procesia k 100. výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime

V piatok 13. októbra 2017 uplynulo jubilejných sto rokov od posledného zjavenia Panny Márie v portugalskej Fatime. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, aby sa konala sviečková procesia aj v našej farnosti. Procesia sa konala po odslúžení sv. omše O Panne Márii. So zažatými sviečkami v rukách sme kráčali Hlavnou ulicou obce od kultúrneho domu smerom ku kamennému kríži pri kostole. Sv. omša bola v kultúrnom dome, lebo ešte stále prebieha generálna oprava kostola. Pomaly sme išli za krížom a niesli sme aj požehnanú novú sochu Fatimskej Panny Márie, ktorú pán farár Pavol Jurčišin spolu s niektorými veriacimi našej farnosti ju priniesli priamo z Fatimy, pretože tam boli tohto roku na púti. Odvtedy ju máme pri oltári, lebo sme v Cirkvi slávili Jubilejný rok 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Počas sviečkovej procesie sa spievali rôzne mariánske piesne až do príchodu ku kamennému krížu, kde nasledovala modlitba posvätného ruženca. Pred sv. omšou sme sa pomodlili bolestný ruženec, preto po sv. omši bol druhý ruženec radostný. A ako pred sv. omšou, tak aj po nej sa ho modlil pán farár aj s príslušnou meditáciou pred každým tajomstvom. Po modlitba posvätného ruženca bola ním prednesená modlitba zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie všetkých nás osobne i celej farnosti. Na záver pán farár nám udelil kňazské požehnanie a zasievala sa k tomu jedna mariánska pieseň. S krásnym duchovným zážitkom v srdci a pokojom v duši sme sa všetci v tichosti rozišli do svojich domovov.

Panna Mária Fatimská, Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

členovia Ružencového bratstva farnosti