Udialo sa vo farnosti

Spomienka na zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

V dňoch od 1. do 8. novembra sa cintoríny stávajú miestom početnejších návštev, lebo práve v týchto dňoch si chceme viac uctiť svojich zomrelých príbuzných, priateľov a známych. Veriaci v tieto dni, ktorí nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zosnulých, môžu získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne. Pritom treba splniť aj ďalšie podmienky, ktoré stanovila Cirkev. V dušičkových dňoch sú pomaly všetky hrobové miesta dôstojne upravené a vyzdobené vencami, kvetmi a osvietené sviecami. Vencami a kvetmi, ktoré kladieme na hroby našich drahých zosnulých, aby sme ich životu vyjadrili úctu a lásku. Sviece zažaté na hroboch zomrelých sú zasa obrazným vyjadrením našej prosby – Odpočinutie večné daj im o Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Táto symbolika nadväzuje na Ježiša Krista – Svetlo sveta, keď je na Veľkú noc požehnaná veľkonočná svieca, paškál a symbolizuje Vzkrieseného Krista, ktorý už viac neumiera, ale žije novým, večným životom a svieti celému svetu ako záruka nového života. Zažaté sviečky sú teda obrazom vzkriesenia, lebo veríme, že opravdivým Svetlom sveta je Zmŕtvychvstalý Kristus. Hrob zomrelého zdobí aj kríž, je znakom utrpenia a smrti Krista, ale aj pripomienkou víťazstva Kristovho nad smrťou. Preto my kresťania – katolíci označujeme hrob znakom kríža, aby aj pri našej smrti bolo vidieť túto vieru a nádej, že duša človeka je nesmrteľná a raz dôjde i k vzkrieseniu pochovaného tela.
V tomto duchu sme sa vybrali 30. októbra 2013 navštíviť cintoríny, kde sú pochovaní niektorí kňazi, ktorí v minulosti pôsobili vo farnosti Zubrohlava. Boli sme pri hrobe vdp. Jána Brišáka v Rabči, vdp. Jozefa Tavela v Stankovanoch, vdp. Jána Bernoláka v Komjatnej a vdp. Jozefa Dzureka v Trstenej. Za všetkých veriacich sme si ich uctili položením venca na hrob a tiež vyjadrili vďačnosť za prežitý kňazský život medzi zverenými farníkmi, za ich príkladnú pastoračnú starostlivosť, horlivosť a obetavosť. A zapálením sviečky a potom pomodlením sa za nich, sme vyjadrili našu túžbu stretnutia sa s nimi a vieru vo večný život v Kristovi.
Poďakovanie za preukázaný dobročinný skutok, vence a sviece patrí vedeniu Obce Zubrohlava, Základnej škole s materskou školou v Zubrohlave a Farnosti Zubrohlava.