Udialo sa vo farnosti

Spomienka na táborové leto 2022 s Teamom SNOV

Deti potrebujú cez letné prázdniny program, starostlivosť, zábavu a spoznávanie a tak zubrohlavskí mladí zo združenia Team SNOV s podporou farnosti Zubrohlava zorganizovali už 11. ročník letných táborov pre deti od 6 do 16 rokov. V tomto roku 2022 dokonca až v štyroch júlových týždňoch vo Vitanovej. Tábory dostali zaujímavé názvy /Máme len jednu Zem, Malý princ, (Pre)žiť, Projekt Teamu SNOV/, čo predznamenávalo nielen prozaický cieľ postarať sa o deti, ale aj niečo hlbšie. Myslím, že organizátori chceli pre deti v rámci programu pripraviť aj niečo, čo ich má formovať, prípadne pomôcť v živote a ukázať cestu. Tak ako sa o to TEAM-áci snažia na všetkých svojich akciách.
Hlavnými organizátormi táborov boli členovia OZ Team SNOV Tinka, Feri a Kajka. Ďalej treba spomenúť ich pomocníkov, skvelé animátorky a zdravotníčky, ktoré sa celé štyri týždne striedali pri deťoch. Spolu sa o nich starali siedmi ľudia. Samozrejme veľmi im pomohli aj rodičia a súrodenci a taktiež bol veľmi nápomocný aj pán farár Pavol Jurčišin, ktorý sa postaral o duchovný program a počas každého turnusu slúžil sväté omše. Deti sa však modlili aj ráno a večer a pred každým jedlom a po jedle spievali pesničku „pa-ra-ra-ram“, ktorá im bude znieť ako spomienka v ušiach ešte aj dnes.

Dvom organizátorkám, Tinke a Kajke, som položil niekoľko otázok ku štyrom táborovým týždňom: 

Je samozrejmé, že organizácia táborov je náročná. Od prípravy, tvorby programu, cez vytváranie pútavých plagátov, zháňanie sponzorov a nakoniec až po samotné riadenie hladkého priebehu táborov. Zaujíma ma však, či som správne pochopil cieľ vašich táborov spomínaný v úvode?

Áno, cieľ táborov bol vystihnutý perfektne, na táboroch sme sa snažili deťom odovzdávať dôležité informácie hravou formou, veď predsa bolo leto…učili sme ich vážiť si prírodu, triediť odpad, počas ďalšieho tábora sme deti pomocou rozprávkových postáv formovali a taktiež sme chceli deti a mladých naučiť život si užívať a nielen ho prežívať pri mobiloch, tabletoch a pod. Myslíme si, že cieľ táborov bol naplnený, vychádzame z ohlasov od rodičov a samozrejme aj od detí.
Ja rozvijem napríklad jeden, ktorý je pre mňa „srdcová záležitosť“. Tábor (PRE)žiť je venovaný nášmu zosnulému kamarátovi Filipkovi, ktorý zomrel veľmi mladý a chceli sme si ho nejakým spôsobom ešte viac uctiť a jeho myšlienky šíriť ďalej. Keďže on si život naozaj užíval, bol neskutočne dobrosrdečný, milý, empatický a neskutočne vedel stmeliť nás ako partiu úplne rozdielnych ľudí. Toto chceme naučiť aj naše deti na táboroch, okrem toho, že budú mať najlepšie zážitky.

Čo vás najviac prekvapilo počas samotných táborov?

Ak môžem hovoriť za nás všetky animátorky určite je to fakt, že deti chcú veľmi rýchlo dospieť, chcú byť dospelé, pracovať, snažili sme sa im vysvetliť, že majú pred sebou najkrajšie obdobie života a že si ho treba užívať a nie čakať na to, kedy budú dospelí. Tiež nás niekedy prekvapila únava, ale to sme dokázali zvládnuť vzájomnou pomocou medzi animátorkami.

Čo sa vám nepodarilo podľa predstáv?

Nepodarilo sa nám na začiatku táborov deťom vysvetliť, že sa nám môžu s čímkoľvek zdôveriť. Príkladom je udalosť, keď sa nám jedno dievčatko nezdôverilo, že má nejaké problémy na izbe. Všetko sa však nakoniec vyriešilo, ale dalo by sa to aj skôr. Častokrát nie sú deti zo svojej rodiny naučené a zvyknuté hovoriť o problémoch, ktoré sú im doslova nepríjemné. Keďže vieme z pedagogického aj ľudského hľadiska takéto situácie riešiť, netreba sa báť nám o nich povedať.

Prekvapuje ma, za akú nízku cenu ponúkate päťdňový tábor pre deti s plnou penziou. Tá je dokonca nižšia ako v prímestských táboroch, kde sa deťom venujú iba do poobedia a deti neostávajú na noc. Akú časť nákladov pokryje poplatok za tábor a ako zabezpečujete potrebné zvyšné zdroje?

Je dôležité povedať, že ak by sme mali hradiť všetko len z toho, čo zaplatia rodičia, už v stredu by mohli ísť deti domov.  Veľa ľudí si totiž mylne myslí, že financovanie nákladov na tábor pokryje suma, ktorú zaplatia rodičia. Mali sme nejaké financie ako OZ-tko, z ktorých sme kúpili materiál, hry, knižky, odmeny pre deti. Všetko ostatné sme museli dofinancovať zo „sponzorského“. Pomohol nám Urbariát obce, firma Apiagra a iní sponzori. Pokúšali sme sa aj o iné dotácie. Keď sme spočítali všetky náklady na tábor, vyšlo nám, že až 40 % nákladov sme museli hradiť z vlastných zdrojov a od sponzorov.
Náš tím pracoval napríklad už pred samotným táborom na úkor svojho voľného času, taktiež aj počas tábora sme s deťmi boli 24/7 a cez víkendy sem robili nákup, dolaďovali program a podobne. Ak chce človek vytrvať, musí ho to naozaj baviť, pretože naša „výplata“ bola úsmev našich detí. Musíme sa však posúvať ďalej a je dôležité, aby si to uvedomovali aj ľudia, rodičia a sponzori. Najskôr treba mať dostatok prostriedkov, aby sme mohli posunúť úroveň táborov vyššie.

Nakoniec sa dievčatá veľmi inšpiratívne rozhovorili o deťoch, ich správaní, energii a o tom prečo sa im venujú. Je im jasné, že pre ľudí je prirodzené socializovať sa, vytvárať si skupiny podľa záujmov, komunikovať. Vidia však rozdiely v správaní sa detí na táboroch pred a po pandémii. „Dištančná forma výučby deti poznačila. Avšak, keď im dáte dobrý spúšťač na to, aby si našli nových kamarátov, ide to ľahšie. A čo sa týka energie, tej mali neúrekom vždy. Človek jednoducho musí vedieť voliť správne aktivity a nastaviť program táboru tak, aby bol zaujímavý a deti sa mohli vyšantiť. Preto sme napríklad do predpísaného programu niekedy museli zasiahnuť a prihodiť nejakú aktivitu, aby sa tie energickejšie deti vybláznili.“
A deťom sa energicky venovali, pretože to je doslova žiadané. „Ak zanedbáme deti už v tomto veku, ohrozí to celú generáciu, ktorá by mohla kľudne aj zmeniť svet. Veľa ľudí hovorí, aká je na Slovensku „divná“ nátura ľudí. Ak sa však nebudeme snažiť do detí vštepiť dôležité hodnoty, ak im neukážeme čo je láska, pracovitosť, dobrosrdečnosť, empatia… ťažko sa nám toto povedomie o nás Slovákoch bude meniť.“

Team SNOV so svojimi aktivitami v tomto roku 2022 nekončí, práve naopak. Pripravujú KINO pod hviezdami, Festival ľudskosti a v spolupráci s farnosťou a ZŠ s MŠ v Zubrohlave pripravujú štyri krúžky- Turistický, Pomôž útulkáčom, Online svet inak a tiež Stretnutia detí a mladých, ktoré budú začínať každý piatok svätou omšou o 17:00 a ďalej budú pokračovať programom v základnej škole. V zime by chceli zorganizovať Vianočné trhy, Jasličkovú pobožnosť a taktiež ako minulý rok vinšovanie, z ktorého výnos by putoval rodinám, ktoré to potrebujú.
      „A nebudeme prezrádzať viac, ale bude to BOMBA!“

       Organizátori na záver ďakujú všetkým podporovateľom, deťom a ich rodičom, Jakubovi Sitekovi, celému Kuliranču a nášmu pánovi farárovi, bez ktorých by to naozaj nešlo.
       „A moja osobná vďaka patrí celému nášmu tímu, našim skvelým animátorkám a našim rodinám… ste naša najväčšia opora a podpora.“ (Tinka)

 „Človek, ktorý svoju prácu vykonáva bez záujmu a iba preto, aby zarobil na chlieb, je nešťastný a otrávený človek. Ja rád počúvam, keď niekto o svojom povolaní rozpráva s láskou a chuťou.
(Tomáš Garrigue Masaryk)