Udialo sa vo farnosti

Rozsvietenie vianočného stromčeka 2013 bolo úspešné

V sobotu 14.12.2013 Slovenský červený kríž – miestny spolok Zubrohlava pripravil rozsvietenie vianočného stromčeka pri farskom úrade v Zubrohlave. Rozsvietenie sa konalo po prvý raz pod vedením novej predsedníčky SČK aj výboru Margity Bombjakovej, rod. Banasovej.
Bolo tam urobené prístrešie pre Svätú rodinu – Živý Betlehem. Na tomto predvianočnom podujatí vystúpili Betlehemci s vianočným posolstvom o narodení Krista, detí zo ZŠ s MŠ v Zubrohlave a členovia Jednoty dôchodcov Slovenska s pripraveným vianočným hudobno-dramatickým programom. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pri našej farnosti vyhotovilo rôzne vianočné ozdoby, boli tam viaceré stánky a finančný výťažok z vianočných ozdôb použili na nákup darčekov pre hendikepované deti v dedine. Prítomní si mohli zakúpiť aj vianočný punč, čaj a moravské koláče.
Akciu podporil obecný úrad, viacerí podnikatelia a tiež svojim príhovorom aktivitu ocenil aj náš pán farár Pavol Jurčišin a vykonal akt rozsvietenia stromčeka. Na tomto dobročinnom podujatí sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí, ktorí boli s touto akciou spokojní.
SČK v najbližšom čase plánuje osvetovú akciu pre občanov po sv. omši pri kostole. V spolupráci s Policajným zborom SR ich poučí o dopravných predpisoch a pri tejto príležitosti im budú odovzdané bezpečnostné reflexné pásky, aby sa najmä starší občania oboznámili s nosením reflexných prvkov a neboli vystavení nebezpečenstvu života na verejných komunikáciách.

Margita Banasová