Udialo sa vo farnosti

Reštaurovanie sochy Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Kaplnke za Kýčerou

Ak ste si všimli, že nám v Kaplnke za Kýčerou chýbala socha Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, tak vedzte, že už je znovu na svojom mieste. Na jej reštaurovanie sa podujal miestny umelec Lacko Klinovský. Jeho šikovné ruky museli najprv vybrúsiť vrstvy starých náterov a následne naniesť nový náter. Výsledok je prekrásny. Úprimné „Pánboh zaplať“ za využité talenty a obetovaný voľný čas pri obnove sochy. Samozrejme ďakujeme aj všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek pomáhajú farnosti, toto je len jeden z príkladov osobnej obetavosti. Ak ste to nevedeli tak Lacko namaľoval aj obraz Božieho Milosrdenstva, ktorý máme v našom kostole vedľa hlavného oltára.
Zobrazovanie Panny Márie ako Nepoškvrnenej (alebo bez poškvrny) po latinsky Immaculata conceptio odkazuje na dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie v lone jej matky (netýka sa počataia Ježiša Krista). Forma zobrazenia Nepoškvrnenej bola historicky rôzna, niekedy sa zobrazovala stojaca či kľačiaca pred Bohom Otcom a s diskutujúcimi teológmi. Stojí na hadovi, ktorého hlavu má rozdrviť, symbolické predurčenie Krista, ktorý porazí diabla. Ďalšími zobrazovanými atribútmi boli kvietok Sárona, veža Dávidova, neskalené zrkadlo, palma atď. V baroku sa zobrazenie zmenilo na „ženu odetú slnkom, pod jej nohami mesiac a veniec z dvanástich hviezd“, v bielom odeve a modrom plášti, s františkánskym povrazom s troma uzlami okolo pása. Niekedy je Immaculata tiež znázornená na guli symbolizujúcej svet. Táto baroková podoba je v rôznych obmenách najrozšírenejšia, tak ako aj socha v našej kaplnke. Sochu daroval našej farnosti vdp.Serafín Kavoň, v čase, keď bol správcom farnosti v Bobrove.