Udialo sa vo farnosti

Prímestský tábor detí zo Zubrohlavy a okolia 2013

V dňoch 15. – 19. 7. 2013 sa konal prímestský tábor detí zo Zubrohlavy, Bobrova i Sihelného s animátormi a Školskými sestrami de Notre Dame pôsobiacimi v Zubrohlave.
Pod názvom Svetielko sme sa v ňom chceli prehĺbiť vo viere podľa článkov Apoštolského vyznania viery. Vyjadrením toho, že sa snažíme aj navonok žiariť príkladom viery, boli farebné tričká so symbolom svetielka, ktoré dostali všetci účastníci tábora. Deti sa každý deň hravou a zážitkovou formou zoznamovali s pravdami viery a usilovali sa plniť predsavzatia, čo si zaznamenávali do svojich denníkov, ktoré sa v závere tábora vyhodnotili. Animátori si k posolstvám na jednotlivé dni pripravili pekné scénky. V skupinkách sa deti navzájom spoznávali a uzatvárali priateľstvá.
Pán farár nám slúžil sv. omše v telocvični školy, vo našom farskom kostole či na inom mieste. Všetci sa radi zapájali do táborových hier a súťaží. Navštívili sme Aquapark v Dolnom Kubíne, kde sme si vychutnali obľúbené kúpanie. Tam sme sa zastavili aj v nákupnom centre. V jeden deň sme formou terénnej hry šli na turistickú vychádzku ku kaplnke Panny Márie za Kýčerou v Zubrohlave. Tam sme sa občerstvili a zahrali sa rôzne hry. Na celodenný výlet autobusom sme sa ešte vydali do benediktínskeho kláštora v Sampore pri Sliači. Išiel s nami aj náš pán farár, kde nám v kaplnke kláštora benediktínov odslúžil sv. omšu. Po sv. omši sme sa mohli dozvedieť viac o živote benediktínskych mníchov od jedného pátra benediktína. Po zastávke v obchodnom centre Európa v Banskej Bystrici sme navštívili i Staré Hory – známe mariánske pútnické miesto, kde sme sa pomodlili k Panne Márii pri Studničke. Na záver tábora sme po ďakovnej sv. omši odmenili táborové súťaže i jednotlivcov. Všetci si mohli odniesť pekné spomienky a povzbudenie vo viere do ďalšieho života i ostatných prázdninových týždňov.

Vaše sestričky, animátorky a animátori