Príhovory a pastierske listy

Príhovor duchovného otca Pavla veriacim farnosti Zubrohlava

Milí farníci!

Každý deň myslím na Vás pri osobných modlitbách. Verte mi, že je ťažké byť bez Vás, chýbate mi. Zaiste si mnohí navzájom chýbame, lebo sme boli zvyknutí už na zaužívaný štýl nášho ľudského a kresťanského života. Odvtedy už prešli skoro tri týždne, čo sme sa naposledy videli na sv. omši v kostole. Všetci prežívame mimoriadne (zvláštne) obdobie, keď sa s neistotou a tiež objektívnymi obavami pozeráme a zamýšľame, čo nám prinesie budúcnosť. Ako to poznačí a ovplyvní ďalšie týždne, či mesiace nášho života. Od veľa ľudí sme mohli počuť, že v takejto, alebo aspoň podobnej situácii, akú prežívame teraz, sme ešte nikdy neboli. Je to pre nás všetkých úplne nová skúsenosť. Avšak z histórie vieme, že ľudstvo sa ocitlo ešte v oveľa zložitejších životných okolnostiach (svetové vojny, prírodné katastrofy, Veľký Mor, cholera, pravé kiahne či Španielska chrípka, osýpky, zimnica – malária a pod.) Preto si nezúfajme aj keď máme teraz určité obavy. My kresťania však máme byť ľuďmi nádeje! Ako to v piatok (27.3.2020) v homílii povedal Svätý Otec František, ktorý na prázdnom námestí sv. Petra predniesol modlitbu za zastavenia pandémie Covid-19 a udelil požehnanie Urbi et Orbi,: „Modlitba a tichá služba – toto sú naše víťazné zbrane“. A v závere povedal: „Pane, požehnaj svet, daj zdravie telám a posilu srdciam. Žiadaš nás, aby sme sa nebáli. Ale naša viera je slabá a my sme bojazliví. Avšak ty, Pane, nenechaj nás napospas búrke. Zopakuj aj nám: „Vy sa nebojte!“ (Mt 28, 5). A my, spolu s Petrom „na teba zložíme všetky naše starosti, lebo ty sa o nás staráš“ (porov.1 Pt 5, 7). Preto v hĺbke srdca dôverujme nášmu dobrotivému Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, že nás zachráni a nenechá zahynúť! Pán Ježiš vyslovil aj tieto slová: „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16,33) A ďalej povedal: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Z teologického hľadiska vieme, že nič nie je náhoda. Všetko má svoju príčinu a nejaký význam. Daná situácia môže byť pre nás veľkou životnou skúškou i výzvou ako sa polepšiť a zdokonaľovať napr. v pokore, trpezlivosti, ohľaduplnosti, odpúšťaní, v zanechaní hriechov a konaní pokánia, v láske k Pánu Bohu i službe, resp.  pomoci našim blížnym, v konaní skutkov duchovného i telesného milosrdenstva, mysliac hlavne na tých najzraniteľnejších v rodine, vo svojom okolí, či v spoločnosti.

Buďme preto v týchto neľahkých časoch, čo najviac duchovne zjednotení. Tak to sám osobne cítim, prežívam a konám. Na všetkých Vás myslím pri súkromných sv. omšiach, pri spoločných prosbách prosím za Vás o Božiu milosť, pomoc a ochranu, aby bola čím skôr odvrátená epidémia Koronavírusu a nikto sa nenakazil z členov Vašich rodín, za upevnenie Vášho zdravia. Každý deň sa za Vás modlím bolestný ruženec. V litániách k Predrahej krvi Krista a v Korunke Božieho milosrdenstva Vám vyprosujem i Vašim drahým hojnosť Božím milostí a požehnania. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná, ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe.

V duchu, srdcom a modlitbách s Vami spojený, váš duchovný otec Pavol