Udialo sa vo farnosti

Prednáška „Misia v Ugande“ Ivanka a Silvester Kosmeľovci

V našom farskom kostole sme mali možnosť zoznámiť sa so zážitkami a skúsenosťami Ivanky a Silvestra Kosmeľovcov. V nedeľu 30.10.2022 po svätej omši rozprávali o svojej účasti na misii v Ugande. Ich skutky lásky nám predstavili prostredníctvom svojho zaujímavého rozprávania spojeného aj s ukážkami fotografií. „Naše manželstvo chceme prežívať v službe druhým a misie boli jednou z možností, ako rozdávať lásku ďalej.“

Kosmeľovci sa prihlásili na misijné dobrovoľníctvo cez Slovenskú katolícku charitu (SKCH) a v roku 2022 sa zúčastnili misie v Ugande, v detskom domove pre HIV pozitívne deti Gift of Love (v preklade „Dar lásky“). Deti majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, školskú dochádzku, doučovanie, mimoškolské aktivity aj duchovný program. Centrum sa nachádza na severe Ugandy v dedine Unna a o 55 deti sa staral personál centra. Povinnosťami manželov bolo hlavne poobedné doučovanie detí, Silvester ako informatik pomáhal aj s technickými problémami a Ivanka pomáhala s výučbou v škôlke a starala sa aj o fungovanie krajčírskej asociácie. Keďže v centre sa nachádza stolárska aj krajčírska dielňa pre deti, ktoré pre výsledky alebo chýbajúce financie nenavštevujú strednú školu.
Absolventky krajčírskeho kurzu boli členkami krajčírskej asociácie, ktorej cieľom bolo zefektívnenie a skvalitnenie výroby aj zlepšenie predaja ich výrobkov. Dievčatá tak majú väčšiu šancu sa neskôr zamestnať alebo si vytvoriť malý vlastný biznis, podobne aj chlapci po absolvovaní stolárskeho kurzu.

Na záver Kosmeľovci porozprávali o Pôstnej krabičke, ktorú už 11 rokov realizuje Slovenská katolícka charita a z týchto prostriedkov sú spolufinancované misie v Ugande a Rwande.
Ďakujeme Ivanke a Silvestrovi za inšpiratívnu prednášku, za veľkú ukážku ich lásky k blížnemu, za ich slová o potrebe veľkej trpezlivosti a zmene prístupu k ostatným ľuďom.

https://www.postnakrabicka.sk/
https://www.charitnyshop.sk/

Foto z Afriky: archív manželov Kosmeľovcov