Udialo sa vo farnosti

Poďakovanie za úrodu-Dožinky 2023

„Spoločenstvo, ktoré tu dnes tvoríme, je pre nás všetkých obrovským šťastím, aby sme s láskou všetko spoločne znášali a ďakovali Bohu za dary, ktoré nám dáva.“  Slová Ondreja Čiernika sú silným vyjadrením toho, prečo sa každý rok stretávame pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie z Kýčerou. Tento rok sme sa pri Dožinkoch, poďakovaní za úrodu, stretli 10.9.2023. Krásne počasie prilákalo veľké množstvo ľudí a tí mohli mať pekný duchovný ale aj umelecký zážitok.
Všetko začalo tradičným sprievodom, účastníci odetí v ľudových odevoch priniesli obraz Sedembolestnej, aj symboly vďaky za úrodu veniec a plody zeme. Pred svätou omšou predniesli Oravskí pútnici, mužský viachlasný spevácky súbor z Námestova, pásmo piesní a hovoreného slova na motívy slávneho príchodu Krista do Jeruzalema a príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Svätú omšu k úcte Sedembolestnej Panny Márie celebroval Andrej Branický, kaplán z Námestova, spoločne s našim pánom farárom Pavlom Jurčišinom. Pán kaplán predniesol výstižnú homíliu, ako on povedal „od srdca“.  „Sedembolestná Panna Mária nás prijíma do svojho náručia, keď máme problém, ako dieťa, ktoré plače. Musíte jej to však dovoliť. Prajem vám, aby ste odtiaľto neodchádzali sami, ale v spoločenstve, ako je toto, spolu s Ježišom a jeho Matkou Máriou. Oni sú s nami tu, ale aj všade inde, ak ich prijmeme do svojho srdca.“ Po svätej omši vysvetlil: „Snažil som sa ľudí povzbudiť, aby išli s Máriou, aby s ňou aj Ježišom počítali. Mária je tá, ktorá ide stále s nami. Ježiš nám ju dáva za Matku. Aby sme neboli sami v našich problémoch.“
Na záver svätej omše udelil Andrej Branický všetkým prítomným novokňazské požehnanie a pán farár predniesol modlitbu za poľnohospodárske stroje, traktory a kombajn, ktoré požehnal. Stroje postupne prišli pred svätou omšou a zoradili sa na lúke pod kaplnkou. Napočítali sme viac ako 30 traktorov aj jeden kombajn.
Pán farár Pavol po svätej omši povedal: „Už naši predkovia vedeli, že od Pána Boha a prírody závisí aj úroda. Všetci sme na túto úrodu odkázaní, pretože nás Pán Ježiš naučil v modlitbe prosiť o každodenný chlieb, tak potrebujeme naozaj túto modlitbu uplatňovať a nielen prosiť Pána Boha, ale Mu aj za veľké dobrodenia ďakovať.“ Vystúpil aj starosta obce Lukáš Remeš s poďakovaním všetkým, ktorý sa zaslúžili o organizáciu slávnosti, aj tým, ktorí sa zúčastnili a vytvorili tak veľké spoločenstvo. Podujatie organizovala obec Zubrohlava spoločne s farnosťou Zubrohlava.

Po svätej omši sa mohli všetci zúčastnení občerstviť pri guláši, pive, kofole a zotrvať v rozhovoroch s priateľmi, rodinou, známymi alebo aj s hosťami z družobnej obce Čeladná. Na facebooku tejto obce sa objavil pekný príspevok: „Zástupci naší obce dnes přijali milé pozvání partnerské obce Zubrohlava na slavnost dožínek. Spolu s dožínkami se slavil i svátek hlavní patronky Slovenska Panny Marie Sedmibolestné, a tak se zúčastnili i sváteční mše svaté. Krásná výzdoba, hudební soubory, kroje a celkové množství lidí dokazují, o jak velkou událost se vlastně jednalo. Děkujeme přátelům ze Zubrohlavy za velký zážitek.“
Aj zubrohlavská farníčka Johana Antalcová vyjadrila svoje pocity: „Uvedomila som si, že v tých najťažších chvíľach nemáme strácať nádej, ďakovala som Pánu Bohu za prežitý život, čo som prežila a prosila som o porozumenie v rodinách a vo svete.“

Foto: Marek Graňák