Udialo sa vo farnosti

Odpustová slávnosť 2023

V nedeľu 25.júna bola vo farskom kostole sv. Petra a Pavla slávená odpustová slávnosť patrónov chrámu aj farnosti. Hlavným celebrantom bol Jozef Šimurdiak, farár v Kline. V kázni hovoril o našich patrónoch, ako o dvoch velikánoch Cirkvi. Petra a Pavla poznáme nielen podľa ich symbolov, kľúčov a meča, ale hlavne podľa cesty, ktorú nám ukazujú. Využili dar viery, odovzdávali ho, delili sa sním. A tak ako naši predkovia ukazovali vieru, žiarili, mali by sme aj my a nemáme zabúdať na čo sme boli stvorení. Pred svätou omšou aj počas nej vystúpili členovia spevokolu Ichthys. Dôstojnosť slávnosti zvýraznili svojou účasťou aj členovia DHZ v Zubrohlave.

Foto: Erika Graňáková