Novinky a pozvánky

Nová web stránka farnosti

Od 1.6.2020 máme novú webovú stránku farnosti. Dúfame, že sa vám bude páčiť a samozrejme dobre slúžiť. Stránku nám do novej podoby prepracovala firma idcrew.sk, ktorá časť práce vykonala bez nároku na odmenu, venovala to ako príspevok farnosti. Ďakujeme, ide o firmu našich farníkov, manželov Majdových.