Udialo sa vo farnosti

Nedeľa Božieho milosrdenstva – miništranti na púti v Krivej

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva (7.4.2013 v popoludňajších hodinách), sa stala pre niekoľkých našich miništrantov malou púťou do farnosti Krivá na dolnej Orave. Počasie bolo chladné, daždivé a chvíľami snežilo, ale i napriek tomu neodradilo viacerých miništrantov ísť k blahoslavenej sestre Zdenke, z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, podľa jej slov: „Za mrakmi je moje milované slnko/Slnko“. Púte sa zúčastnilo i niekoľko dospelých veriacich z farnosti.
Našim zámerom bolo uctiť si relikviu blahoslavenej sestry Zdenky z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, práve v Nedeľu Božieho milosrdenstva, v deň, kedy „…Oslavujeme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky…“ (Ž 117).
Ako pútnici sme sledovali aj druhý cieľ, aby sme sa mohli o 15:00 hod. pomodliť korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol náš pán farár Pavol Jurčišin. Za korunkou sa každý pomodlil ešte svoje vlastné modlitby, a tak sme si osobne prehĺbili lásku a posilnili dôveru v Milosrdného Spasiteľa. Do našich modlitieb sme vkladali úmysly tak za seba ako i za iných ľudí: za pápeža, biskupov, kňazov, bohoslovcov, rehoľníkov a rehoľnice, misionárov, za Božiu pomoc a požehnanie pre našu farnosť, manželov a ich rodiny, prvoprijímajúce detí, birmovancov, za tých, ktorí nemohli ísť s nami z nejakého dôvodu, za dobrodincov, za prosiacich o modlitby, za chorých ľudí a núdznych, za pokoj vo svete, za hriešnikov, zomrelých a duše v očistci.
Cestou späť sme sa zastavili v meste Tvrdošín, kde sme si pozreli krásny gotický kostolík s neskorogotickými stavebnými prvkami, ktorý bol viackrát prestavaný. Je najstaršou zachovalou stavebnou kultúrnou pamiatkou na hornej Orave z druhej polovice 15. storočia. Jeho dnešná zreštaurovaná renesančná úprava je z polovice 17. storočia. Tento drevený rímskokatolícky kostol bol v roku 2008 zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

M. Banasová

Ježišu, dôverujeme v Teba!
Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás i za celú našu farnosť!