Udialo sa vo farnosti

Naša farnosť na Národnom pochode za život v Bratislave 2015

Dňa 20. septembra (nedeľa) sa aj naša farnosť Zubrohlava zúčastnila spolu s p. farárom Pavlom Jurčišinom Národného pochodu za život v Bratislave. V tento deň tak vyvrcholil päťdňový sprievodný program druhého Národného pochodu za život samotným pochodom centrom Bratislavy. Už cesta autobusom predznamenávala vysokú účasť aj z iných farností, lebo sme stretávali známych ľudí z Oravy, hlavne na odpočívadlách, kde bol veľký počet autobusov a áut smerujúcich do Bratislavy. Program nedele začal sv. omšou v Kostole Svätej Rodiny v Bratislave, mestskej časti Petržalke o 10:30 h., ktorú celebroval spišský diecézny biskup J.E. Mons. Štefan Sečka. Na sv. omši bolo toľko ľudí, že mnohí ostali stáť vonku pred kostolom. Aj v iných kostoloch boli slávené sväté omše s hojnou účasťou veriacich z ostatných diecéz, kde hlavnými celebrantmi boli otcovia biskupi.

Po svätej omši sme sa všetci po Moste SNP cez Dunaj presunuli na miesto začiatku pochodu na Námestie SNP. Vytvorili sa skupiny, pretože udržať sa v obrovskom dave pre viac ako 50 účastníkov zo Zubrohlavy bolo nemožné. Každý si očakávanie štartu vychutnával ináč. Napr. prehliadkou Dómu sv. Martina, návštevou historického centra, poniektorí už priamo na Námestí SNP rozhovormi alebo sledovaním sprievodného programu, na ktorom vystúpili Mária Čírová a Peter Bažík, odkiaľ neskôr sa prihovárali i iní pozvaní hostia a zástupcovia cirkví.
O 14:50 h., s miernym oneskorením to „vypuklo“. Dav, aký Bratislava podľa mnohých ešte nezažila, tvorený účastníkmi zo všetkých kútov Slovenska meral cestu ulicami Bratislavy v radostnej a pokojnej atmosfére ohlasujúcej motto pochodu „Radosť zo života“. Dav ľudí kráčal od Kamenného námestia cez ulice Gorkého, Mostová, popri Dunaji cez Rázusovo nábrežie, Rybné námestie, popod hrad Staromestskou ulicou na Suché mýto, Hurbanovo námestie, aby sa opäť vrátili na Námestie SNP. V obrovskom sprievode dokopy prešli ľudia všetkých generácií od tých najmenších v kočíkoch s rodinami po tých najskúsenejších senioroch dovedna 2,4 km. Niektorým sa prejsť nepodarilo, pretože obrovský počet ľudí pri prechode trasou pochodu spôsobil, že tí čo boli na konci, nemali šancu prejsť po celej trase. Čelo pochodu sa totiž spojilo s jeho ešte stále postávajúcim záverom. Radostná atmosféra sa tak niesla po celej dĺžke v neprerušenej živej na husto tkanej reťazi ľudí oslavujúcich život. Bratislava oslavovala život, ktorý by mal byť vždy darom prijatým a nie odmietnutým. Boli tam ľudia zo všetkých kútov Slovenska, teda celé Slovensko tam malo svojich zástupcov, ktorí prišili verejne vyjadriť svoj jednoznačný postoj za život, aby bol chránený od počatia po prirodzenú smrť.
Po ukončení pochodu sme sa pokojne presunuli na parkovisko k autobusu a plní zážitkov sme sa šťastlivo vrátili domov. Pochodu sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo od 70 000 do 85 000 účastníkov. Túto informáciu priniesli aj viaceré médiá.

manželia Erika a Marek Graňákoví