Udialo sa vo farnosti

Narodila sa Láska – Jasličková slávnosť 2019

Aj na tieto Vianoce 2019 sa mládežníci zo Zubrohlavy rozhodli, že pripravia Jasličkovú slávnosť. Do prípravy zapojili deti od tých najmenších po najväčšie, aby spolu s nimi ohlásili radostnú zvesť o tom, že sa narodila Láska. „Prišiel čas zažať svetlo!“ „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1) Už je čas, aby sme naozaj uskutočňovali Jeho SLOVO v našich životoch, rodinách a spoločenstvách. Táto radostná zvesť bola ohlásená na Jasličkovej slávnosti 25.12.2019 na slávnosť Narodenie Pána vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Zubrohlave veľmi dojemným, dôstojným a pritom jednoduchým spôsobom – prostredníctvom poézie, hudby, hovoreného slova, tanca anjelov a dramatizácie. Všetci účinkujúci chceli sebe vlastným spôsobom umocniť a prispieť k sláveniu vianočných sviatkov pre celú farnosť. Na svoje predstavenie pritiahli svojich blízkych členov rodín, príbuzných či známych, ale hlavne malé deti, ktoré so zatajeným dychom vnímali predovšetkým dramatizovanú časť Jasličkovej slávnosti. Vdp. Pavol Jurčišin, duchovný otec farnosti, v závere Jasličkovej slávnosti poďakoval všetkým účinkujúcim a tým, ktorí pomáhali v príprave a pri jej samotnej realizácii. Všetkým prítomným udelil kňazské požehnanie.